Meditatie

Zegenrijk zaaien

Door: Marco Walhout

Aan het begin van deze nieuwjaarsdienst wil ik graag ingaan op uw positie in wijkgemeente “De Ontmoeting”. Om te beginnen niet “onze” wijkgemeente, maar de gemeente van onze Heere Jezus Christus.
Stelt u zich eens voor dat wijkgemeente “De Ontmoeting” nog de enige kerk in de wijde omgeving zou zijn. De enige kerk in Nederland. Hoe zouden we dan nu bij elkaar zitten? Met welk verlangen? En, hoe zou er over ons, over u gesproken worden?
Ik hoor u denken: zo erg is het toch niet? De waarheid is echter ongemakkelijk.
Wereldwijd begint Nederland op te vallen. Waar het geloof wereldwijd opvallende groeicijfers laat zien, is er in Nederland een omgekeerde trend. Een trend die niet lijkt te stoppen. Tsjechië en Nederland zijn Europees kampioen. Nee, ik heb het nu niet over de sport. Europees kampioen wat secularisatie betreft.
In 2002 identificeerde 43% van de Nederlanders zich nog met het geloof; in 2016 is dit teruggelopen tot 31%. 7 van de 10 Nederlanders zegt niets met het geloof te hebben. Wat is dan hun houvast? Van wie verwachten wij ons heil? Wat is ons verlangen?
Als Paulus ons waarschuwt ons te wapenen tegen het schema van deze wereld, het heersende gedachtengoed in deze wereld, dan zijn we dubbel gewaarschuwd. Qua geloofsbeleving en kerkgang staat Nederland wereldwijd op het niveau van de (voormalig) communistische landen.

Hoe beïnvloeden wij de wereld, deze veranderende wereld om ons heen?
“Laat u niet van de wijs brengen”, roept Paulus ons toe. Zoals dominee De Bruin het in de oudejaarsdienst verwoordde, zo geldt het ook hier: alles wat wij in Jezus’ naam doen, zal betekenis hebben. Dat maakt daadwerkelijk het verschil! Inderdaad, ook die ene beker water…
Als wijkgemeente zijn we herkenbaar aan een uitnodigende naam: “De Ontmoeting”. Een naam die zegt: we zijn niet primair op onszelf gericht. Nee, we zijn op ons best als we met de ander zijn. Met dé Ander.
Vanuit die verbondenheid hebben we als lichaam van Christus een kostbaar bestaansrecht. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ook en vooral als we zoeken naar de verbinding met onze omgeving. De oproep “zoutend zout” te zijn in Mattheüs 5 spreekt voor zich! Daar voelen we ons dan ook op aanspreekbaar. Zo vinden veel gemeenteleden het belangrijk om betekenisvol te zijn in onze eigen wijk.
Ook koning Willem-Alexander benadrukte dit belang in zijn kersttoespraak: “Juist dicht bij huis wordt de wereld gewonnen.”
Dit geldt onmiskenbaar ook voor onze wijkgemeente.
Om met de Bijbelse missie de gewonde wereld om ons heen te winnen.
Te winnen voor Jezus de Heer. Als groeiende wijkgemeente hebben we een grote verantwoordelijkheid in een omgeving die wereldwijd opvalt als één van de meest geseculariseerde landen.
Ik moet u vertellen: het is geen vrijblijvende opdracht die we hebben gekregen.
Wat u er ook van vindt…
Hoe mooi koning Willem-Alexander het ook verwoordt, als de Koning van de kerk spreekt, klinkt het als volgt: “Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang (…)” (2 Korinthe 9: 6, 7)
Zegenrijk zaaien in 2019. Wat is uw verlangen? Zit uw agenda of uw karakter u in de weg? Soms zien mensen om ons heen, wat wij zelf niet zien. Iets wat uw werkelijke prioriteiten en verlangen lijken te bepalen. Wees daarop aanspreekbaar!
En wat ons karakter betreft: We mogen vertrouwen op God die ons karakter vormt is. Hij wil dat we meer op hem gaan lijken. Hij geeft ons het verlangen en de kracht om Hem te volgen. Dat we steeds meer op Jezus gaan lijken en doen wat Hij zou doen.
Enthousiast? Vol van God?
Aan Hem zal het niet liggen.
Aan de kiemkracht van het zaad waarmee hij u in 2019 op pad stuurt zal het evenmin liggen.
Zijn belofte geldt voor u: Als je zegenrijk zaait in 2019, zal je ook zegenrijk oogsten.
Wijkgemeente De Ontmoeting is gelukkig niet de enige kerk in Nederland.
Nederland vormt wereldwijd wél een grote uitzondering. Bent u zich daarvan bewust? Dit land heeft behoefte aan zaaiers die vol zijn van God.
Mogen we in wijkgemeente De Ontmoeting op u rekenen?
Waarmee gaat u in 2019 concreet aan de slag?
Spreek hierover thuis, met uw wijkcontactpersoon, met uw wijkouderling of zoek de diakenen op. Ze komen handen tekort.
Alles wat u in Jezus’ naam doet, zal betekenis hebben!
Marco Walhout