Naar overzicht

Met biddag zijn we voorzichtig gestart met het digitaal collecteren. Wie had kunnen bedenken dat het ineens zo actueel zou worden? De eerstvolgende zondag konden we al niet meer samenkomen, en waren we zo dankbaar dat we toch iets van de collecte inkomsten via GivT konden inzamelen. Een groot deel van de gemeente schakelt hier in mee. We zitten nog niet op het niveau van een gemiddelde fysieke collecte, maar stel dat we GivT nog niet hadden ingevoerd…

De collecten brengen momenteel ca 80% op van de normale opbrengst. Dat is natuurlijk al heel mooi! Het aantal bijdragende leden is wel een stuk lager. Gemiddeld 200-250 gevers per zondagmorgen en 100-125 per zondagavond. Het gemiddelde bedrag is hoger, waarschijnlijk omdat dat er per gezin gegeven wordt.

We willen iedereen oproepen, zeker in deze tijd waar de kosten gewoon doorlopen, de collecten niet te vergeten! Bedenk daarbij dat de begroting voor ruim 65.000 € op collecten is gebaseerd en alle lasten lopen gewoon door (of zijn soms ook hoger).

Er zijn ook gemeenteleden die de voorkeur geven aan het overmaken op het algemene rekeningnummer NL12 RABO 0385 3349 58 t.n.v. PGM De Ontmoeting en weer anderen sturen collectebonnen per post. Geef a.u.b. duidelijk het doel aan. Zonder doel splitsen we 50/50 diaconie/kerk.

Het is in iedere vorm welkom om de weggevallen fysieke collecteopbrengst te compenseren.
Wilt u hulp bij het gebruik of installatie van Givt?
• Vraag het een handige medebroeder of zuster
• kijk op https://www.givtapp.net/download/ om te installeren
• Kijk op https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/ voor uitleg • Of bel ons 0118-467304.