Veelgestelde vragen

Er is een kind geboren?

De geboorte van een kind wordt liefst zo spoedig mogelijk gemeld bij de predikant of de 1e scriba van de kerkenraad. Dit kan door een telefonisch bericht of een mail naar predikant of kerkenraad. De gemeente wordt in de weekbrief geïnformeerd over de geboorte. Ook wordt er in het gebed dankzegging gedaan voor geboorte. De kerkenraad ontvangt graag ook een geboortekaartje.

Periodiek worden er doopdiensten gehouden in  de Ontmoetingskerk. Deze worden ruim van te voren aangekondigd via Rondom het Woord en de Weekbrief. Ter voorbereiding op de bediening van de Heilige Doop houden de predikant en een ouderling een doopgesprek met de ouders (doopzitting). Dit gebeurt in de week voor de doopdienst. Dit gesprek draagt een pastoraal en catechetisch karakter. Naast de inhoud, de betekenis van de Heilige Doop en de christelijke opvoeding is er ook aandacht voor de betrokkenheid van de ouders bij de doop en de opvoeding. Aan het einde van de kerkdienst, waarin de Heilige Doop plaatsvindt, krijgt de gemeente de gelegenheid de doopouders Gods zegen toe te wensen. De ouders ontvangen daarna van de kerkenraad een doopkaart.

Jullie gaan trouwen?

De kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk vindt plaats in een aparte kerkdienst. Het bruidspaar moet tijdig contact opnemen met de 1e scriba van de wijkgemeente om een officiële kerkdienst aan te vragen. De scriba zal afstemmen met de wijkpredikant of voorgestelde datum akkoord is. Regel is, dat de eigen predikant in deze diensten voorgaat. Enkele weken voor de huwelijksdag komen predikant en bruidspaar bij elkaar voor gesprek over het christelijk huwelijk en het verloop van de kerkdienst. De kerkenraad verwacht van a.s. bruidsparen deel te nemen aan de huwelijksvoorbereiding ‘Klaar voor de start’. Deze begeleiding wordt besproken in het kennismakingsgesprek met de predikant.

De Ontmoeting verleent medewerking aan trouwdiensten binnen de provincie Zeeland. De wijkpredikant van De Ontmoeting is daarnaast alleen beschikbaar voor trouwdiensten in vacante gemeenten.

Er is een ernstige ziekte?

Bij ernstige ziekte of opname in ziekenhuis kan er altijd een beroep gedaan worden op de pastorale zorg van onze predikant, kerkelijk werker, wijkouderling of een lid van het pastorale team. Stel uw wijkouderling op de hoogte van uw situatie. Hij zal de verdere pastorale zorg met u afstemmen.

Er is een overlijden?

Wanneer iemand overleden is, neemt een van de familieleden contact op met de predikant voor de pastorale zorg en rouwdienst. Bij afwezigheid van de predikant kan contact worden opgenomen met de 1e scriba van de kerkenraad. In overleg met de begrafenisondernemer kan gebruik worden gemaakt van de kerk.

Hoe kan ik collectebonnen aanschaffen?

De mogelijkheid bestaat om collectebonnen aan te schaffen. U kunt gebruik maken van collectebonnen voor de collectes tijdens de diensten in De Ontmoeting. Deze collectebonnen zijn als gift aftrekbaar voor de belasting. De collectebonnen zijn in vellen van 20 stuks te verkrijgen met een bonwaarde van € 0,50, € 0,75, € 1,00, € 2,00, € 5,00 en € 10,00. Per vel komt dit neer op respectievelijk € 10,00, € 15,00, € 20,00, € 40,00, € 100,00 en € 200,00. Op de laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 19.00 uur en 20.00 uur  collectebonnen kopen in de hal van de Ontmoetingskerk, tegen contante betaling. De collectebonnen zijn ook te bestellen door het totaalbedrag van de bonnen over te maken op rekening NL46 INGB 0000 6690 74 ten name van PGM  Middelburg  onder vermelding van de bonwaarde en het gewenste aantal vellen. Vergeet u ook niet uw adres te vermelden. De bonnen worden thuisbezorgd of per post thuisgestuurd. Houdt u daarbij rekening met 2 weken levertijd. Tevens bestaat de mogelijkheid om de collectebonnen in de Webwinkel van PGMiddelburg aan te schaffen -> Webwinkel

 

Wat betekenen biddag en dankdag ?

Biddag en dankdag voor gewas en arbeid. Op biddag en dankdag worden ook kerkdiensten in wijkgemeente De Ontmoeting gehouden. Biddag wordt gehouden op de tweede woensdag in maart en dankdag wordt gehouden op de laatste woensdag in november.

In de dienst op biddag voor gewas en arbeid bidden wij of God alles wat gezaaid en gepoot wordt wil laten groeien. Want wij geloven dat alles van God komt, onze taken en werkzaamheden in de maatschappij, onze inkomsten en ook het groeien van de gewassen en vruchten op het veld.

Op dankdag voor gewas en arbeid danken we God voor alles wat hij ons het afgelopen seizoen heeft willen geven in ons werk maar ook in de vruchten en opbrengsten van het land. Wij laten hiermee zien dat wat wij kregen niet door eigen zwoegen is verdiend, maar door Gods grote goedheid, en dat wij afhankelijk zijn van Hem voor alles wat groeit en bloeit. Dat geldt ook voor ons dagelijks werk.

De morgendiensten van biddag en dankdag beginnen om 10.00 uur en zijn speciaal afgestemd op de kinderen in onze gemeente. De meeste kinderen zijn op biddag en dankdag vrij of ze mogen vrij nemen van school. De avonddiensten beginnen om 19.30 uur.

Wat is de bedoeling van actie Kerkbalans?

Jaarlijks ontvangen leden van de Ontmoeting een acceptgiro voor de actie Kerkbalans. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de kosten van wijkgemeente De Ontmoeting. Het onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten van predikant en kerkelijk werker, pastorale projecten, bijzondere diensten enzovoort. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te heten. Als christenen willen we de belangrijke plek van de kerk in de samenleving behouden en de boodschap van het geloof doorgeven aan een nieuwe generatie. Daarom is ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk. 

Belastingaftrek

Giften aan goede doelen of Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) – en daarmee ook uw bijdrage aan Kerkbalans – zijn (deels) aftrekbaar van de belastingen.

Zijn de zalen in de Ontmoetingskerk te huur?

De Ontmoetingskerk is eigendom van de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM). Met de eigenaar is afgesproken dat de diverse zalen van de Ontmoetingskerk niet verhuurd worden aan derden. Het kerkgebouw is alleen beschikbaar voor activiteiten van de wijkgemeente de Ontmoeting. Als u een kerk of een ruimte in een andere kerk van de Protestantse Gemeente Middelburg wilt huren, kunt u contact opnemen met het Administratiekantoor van de PGM, Simpelhuisstraat 12, 4331 PH Middelburg, telefoon 0118-613596, e-mail kerkkantoorpgm@hetnet.nl.


Is de Ontmoetingskerk goed toegankelijk voor minder validen?

Bij de hoofdingang van de Ontmoetingskerk is een opgang voor rolstoelen en rollators. In de kerk is een invalidentoilet aanwezig. Ook zijn er voor de kerk gereserveerde parkeerplaatsen voor minder validen.

Kan ik kinderen meenemen naar de kerkdienst ?

In de ochtenddiensten is er babyoppas (0-1 jaar) in de kleine bovenzaal (alleen om 9.00 uur), kinderoppas in de crèche (1-2 jaar), ‘kleine’ kinderdienst in de kelder (3-4 jaar) en kinderdienst in de grote bovenzaal (5-6 jaar)

De babyoppas en kinderoppas is beschikbaar bij binnenkomst van de kerk. De kinderdiensten starten gedurende de kerkdienst (voor de preek). De kinderen worden eerst in de kerk verwacht.

In de middag/avonddiensten is er kinderoppas in de crèche. Na afloop van de kerkdienst worden de kinderen weer opgehaald door de ouders.Hoe kan ik me aanmelden voor een taak in de gemeente?

In een grote en actieve gemeente als de Ontmoeting zijn veel taken te verrichten. Soms wordt voor een taak een algemene oproep tot medewerking gedaan, bijvoorbeeld via Rondom het Woord of de Weekbrief. Daarnaast is er een zogenaamde kerk-werk-bank waarin gemeenteleden kunnen aangeven of ze bereid zijn taken te verrichten. In die kerk-werk-bank kan worden aangegeven voor welke taken interesse is. U kunt de aanmelding voor de kerk-werk-bank opvragen bij uw wijkouderling of via kerkenraad@ontmoetingmiddelburg.nl of u kunt  ook alle informatie hier bekijken en u aanmelden voor een taak binnen het kerkenwerk binnen onze gemeente.

Zijn de kerkdiensten te beluisteren via de computer?

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via de kerkomroep www.kerkomroep.nl

De kerkdiensten zijn direct te beluisteren op zondagen (zie kerktijden). Ook zijn kerkdiensten binnen enkele weken nog te beluisteren of te downloaden in mp3-formaat.


Zijn er opnamen van kerkdiensten?

Van gehouden kerkdiensten worden CD’s gemaakt. Deze CD’s zijn te bestellen in de hal van de Ontmoetingskerk (na de dienst). U kunt een CD ook bestellen via kerkenraad@ontmoetingmiddelburg.nl

Via www.kerkomroep.nl zijn de kerkdiensten te downloaden in mp3-formaat.Weekbrief ontvangen?

Iedere week verschijnt er een digitale weekbrief. Deze weekbrief bevat wekelijks het laatste nieuws vanuit de gemeente. Informatie over de diensten, liturgie, collecten, pastorale berichten en alle activiteiten die in de gemeente plaatsvinden, georganiseerd  vanuit de Ontmoeting. Het is mogelijk de weekbrief op vrijdagavond per e-mail te ontvangen. Hiervoor kunt u zich aanmelden op de Weekbriefpagina.

Elke maand het Middelburgs Kerkblad ontvangen?

Het Middelburgs Kerkblad (MKB) is het officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Middelburg. Het MKB verschijnt 11 maal per jaar (juli en augustus
gecombineerd). Abonnementen en (adres)wijzigingen graag doorgeven aan het kerkkantoor:

Simpelhuisstraat 12, 4331 PH  Middelburg
telefoon: (0118) 61 35 96
kerkkantoor@hofpleinkerk.nl

 

De bezorging van het MKB vindt steeds plaats voor de eerste zondag van de nieuwe maand.

De abonnementsprijs is € 13,00 per jaar. U ontvangt hiervoor in juni een acceptgiro.

Wilt u pastoraal contact?

Er kunnen allerlei aanleidingen zijn voor pastoraal contact met de predikant, ouderling of pastorale medewerk(st)er. Schroom niet om zelf contact op te nemen. Predikant, kerkenraad en andere vrijwilligers kunnen nu eenmaal niet alles weten of in de gaten houden. Een afspraak is zo gemaakt.

Ik wil lid worden van een Bijbelkring. Hoe vind ik een geschikte kring?

In de Ontmoetingskerk zijn tientallen Bijbelkringen actief. Het is dan ook niet altijd eenvoudig om een Bijbelkring te vinden, die aansluit bij uw of jouw voorkeuren.

De snelste manier om bij een passende Bijbelkring uit te komen, is door contact op te nemen met de ouderling vorming en toerusting, Robert van Moolenbroek (0118-623812)

Wat zijn de IBAN bankrekeningnummers van De Ontmoeting?

Bankrekening College van Kerkrentmeesters                                                                

NL12 RABO 0385 3349 58 t.n.v. KR PGM De Ontmoeting Middelburg

Bankrekening Diaconie                               

NL50 RABO 0385 3828 71 t.n.v. Diaconie De Ontmoeting Middelburg

Bestellen collectebonnen

NL46 INGB 0000 6690 74 t.n.v. Protestantse Gemeente te Middelburg
(Dit nr. is uitsluitend voor bestellen van collectebonnen).