Naar overzicht

De kerkenraad van ‘De Ontmoeting’ conformeert zich aan het landelijk beleid rondom de bestrijding van het Corona-virus. Dit betekent vooralsnog dat tot 6 april a.s. alleen besloten kerkdiensten worden gehouden in de Ontmoetingskerk; naast de voorganger zijn alleen de dienst doende kerkenraadsleden en organist aanwezig in het kerkgebouw.

Alle diensten worden geleid door onze predikant ds. B.J.P. de Bruin, uitgezonderd de ochtenddienst op 5 april die geleid wordt door onze kerkelijk werker, br. P. Riemens.

De ochtenddiensten op 22 maart, 29 maart en 5 april vangen aan om 10.00 uur. Deze diensten worden live uitgezonden via Kerkomroep en de kerktelefoon.

De avonddiensten beginnen om 18.00 uur en kennen een andere opzet dan anders. In deze bijzondere weken van bezinning staat een viertal elementen centraal, te weten:
1. Verdieping (het thema en de verdiepingsvragen worden vooraf en in de ochtenddienst kenbaar gemaakt)
2. Gebed
3. Instrumentaal intermezzo
4. Geven

Hier vindt u een uitleg het luisteren naar de erediensten en/of avondgebed via Kerkomroep