Naar overzicht

Dit seizoen zijn we als gemeente met elkaar gefocust op het thema ‘Leer ons bidden’. Bidden met en voor elkaar vormt het hart van de christelijke gemeente. We mogen zo onze stem laten klinken bij de hemelse Vader, onze lege handen laten vullen, om ze zegenend over anderen uit te strekken. Er wordt op allerlei plaatsen en momenten gebeden binnen onze gemeente. Hoe concreter we elkaars vreugdes en zorgen kennen, hoe  gerichter we kunnen bidden. We nodigen u/jou daarom uit gebeds- en dankpunten door te geven via gebed@ontmoetingmiddelburg.nl. Als kerkenraad bidden en danken wij in ons wekelijks gebedsmoment graag met
u/jou mee.