Geschiedenis

April 2013 bestond De Ontmoeting 25 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is de een artikel geschreven over de geschiedenis van De Ontmoeting. U kunt dit artikel hier downloaden.
 

 

In 1912 werd de afdeling Middelburg van de Gereformeerde Bond opgericht. Het aantal leden kwam tot 1970 niet boven de 40.

Daarna groeide de gemeente snel.  Er was geen vast kerkgebouw, dus werd gebruik gemaakt van de Lutherse Kerk en het gebouw van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden.

Eerst was er ook niet wekelijks een kerkdienst, vanaf 1975 ongeveer ontstonden de wekelijkse avonddiensten.

Van begin af aan was het streven van de afdeling van de Gereformeerde Bond dat er in één van de bestaande wijkgemeenten een predikantsplaats van de signatuur van de Gereformeerde Bond zou komen. Jarenlang was dit niet haalbaar.

Uiteindelijk is er een aanvraag ingediend om een Buitengewone Wijkgemeente van de Gereformeerde Bond te mogen worden. In 1985 werd dit verzoek door de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Middelburg gehonoreerd en later ook door het Breed Moderamen van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk.

De wijkgemeente de Ontmoeting werd ingesteld in februari 1988 binnen de toenmalige Hervormde gemeente. Aanvankelijk werd de wijkgemeente aangeduid als wijkgemeente Gereformeerde Bond. Sinds de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland per 1 mei 2004 heeft de gemeente de status van een Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard.

Nu  vormen in Middelburg de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk samen de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM). De wijkgemeente de Ontmoeting maakt deel uit van en participeert in de PGM. Uitzondering hierop is dat de Ontmoeting financieel zelfstandig is en daarin geen verbondenheid heeft met de PGM.

Predikanten

In november 1988 deed de eerste predikant, ds. C. Trouwborst, intrede. Hij overleed in december 1990. Van januari 1992 tot juni 2001 was ds. L. Wüllschleger als predikant aan de gemeente verbonden. Hij werd in september 2002 opgevolgd door ds. E. van den Ham. Vanaf september 2010 tot januari 2015 was ds. M.J. van Oordt als predikant aan de gemeente verbonden. Op 17 juli 2016 is ds. B.J.P. de Bruin bevestigd als wijkpredikant van De Ontmoeting.

In de afgelopen jaren waren ds. S.A. Doolaard, ds. H. Talsma, ds. L. Wüllschleger, ds. C. Bijman en de heer L.J. Walhout werkzaam binnen het pastoraat van de gemeente. Sinds het najaar van 2010 is naast de predikant de heer P. Riemens werkzaam binnen de gemeente als kerkelijk werker.