In 2018 is onze wijkgemeente gestart met een voorbereidingsjaar voor het IZB-Focustraject. Vanaf 1 januari 2019 is gestart met het IZB-Focustraject in De Ontmoeting. Dit vanuit een verlangen om in ons eigen leven (meer) invulling te geven aan onze missionaire opdracht.
Twee jaar lang hebben we gemeente breed de thematiek die ons vanuit het Focustraject werd aangereikt gebruikt binnen onze gemeente (themadiensten, kringen, jeugdwerk, missionair werk, bezinning binnen de kerkenraad enzovoort).

Zie voor meer informatie op: www.izb.nl/focus en zie ledenpagina.