Kerkenraad

Kerkenraad De Ontmoeting

De leiding van wijkgemeente De Ontmoeting ligt bij de kerkenraad. Deze raad wordt uit mannelijke gemeenteleden gekozen en bestaat uit verschillende soorten ambten (functies): ouderlingen en diakenen. We gaan er vanuit dat Christus deze mensen wil gebruiken tot opbouw van de gemeente. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad ligt bij het moderamen.

Ouderlingen

De ouderlingen in de kerkenraad zijn belast met de (pastorale) zorg en toerusting van de leden van de gemeente. Ze brengen bijvoorbeeld een bezoek wanneer een persoon of de omstandigheden hierom vragen. Er zijn ook ouderlingen specifiek voor een bijzonder aandachtsgebied, zoals vorming en toerusting van de gemeente, zending en evangelisatie, pastoraat in Emergis, voorzitter kerkenraad (preses) en secretaris (scriba).

Diakenen

De diaconie ontfermt zich meer over mensen die in een moeilijke situatie terechtgekomen zijn: bijvoorbeeld door schulden of als vluchteling. Ze helpen mee in projecten waar hulpbehoevenden geholpen worden, maar staan ook klaar om in individuele gevallen te helpen. Om dit mogelijk te maken, zorgt zij voor het inzamelen van diaconale collecten.

Ouderling-kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters houden zich voornamelijk bezig met de financiële kant van de gemeente. Zij zorgen voor een verantwoord beheer van de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden, zorgen voor het salaris van de predikant, kerkelijk werker en hebben het beheer over de pastorie die in bezit is en het gehuurde kerkgebouw.

Kerkenraad

Gemiddeld 8 keer per jaar vergadert de kerkenraad. In die vergaderingen komt er heel veel op tafel bij de kerkenraad en moet zij over heel veel inhoudelijke en organisatorische zaken beslissen. De kerkenraad wil goed luisteren naar wat er in de gemeente speelt, maar bovenal wat God in de Bijbel daarover zegt en daar het beleid steeds op afstemmen.

De predikant is lid van de kerkenraad. De kerkelijk werker is als adviseur aan de kerkenraad toegevoegd.

Een actueel overzicht van de kerkenraad kun je hier downloaden.  

Correspondentieadres kerkenraad:

Protestantse Gemeente Middelburg
Wijkgemeente De Ontmoeting
Postbus 96
4330 AB Middelburg

e-mail: kerkenraad@ontmoetingmiddelburg.nl