Zending en Evangelisatie

De Zending- en Evangelisatiecommissie (ZEC) coördineert alles wat met zending en evangelisatiewerk in wijkgemeente De Ontmoeting te maken heeft.

Activiteiten die de ZEC organiseert, coördineert, begeleidt of in meeleeft:

 • Toerusting gemeenteleden om getuigend in eigen omgeving te kunnen zijn (i.s.m. Commissie Vorming en Toerusting)
 • De gemeente voorzien van actuele informatie over zending en evangelisatie, onder andere d.m.v. lectuur van IZB/GZB
 • Per kwartaal uitgeven van de Zendingskrant, met actuele informatie over de missionaire werkers uit de gemeente
 • Ondersteuning/begeleiding van missionaire werkers uit de gemeente via een ThuisFrontCommissie
 • Alpha- en Youth-Alpha cursus
 • Echoverspreding met Kerst en Pasen in de Stromenwijk
 • Camping- en strandevangelisatie op Walcheren
 • Medewerking activiteiten Time4God
 • Gedetineerdenwerk in Torentijd d.m.v. vrijwilligers in kerkdiensten/gespreksgroepen
 • Actiedagen (Winterfair, Actiedag)
 • Koffiehuis De Ontmoeting
 • Kinderfeestmiddagen (zoals Kinderkookcafé)
 • Samenzangdiensten op ‘tweede feestdagen’
 • Opbouwen contacten buitenlandse studenten

De ZEC bestaat uit de volgende leden:

 • Erwin Houmes (voorzitter)
 • Arjan Cuperus (secretaris)
 • Liesbeth Luiten (penningmeester)
 • Chris de Visser

Neemt u gerust contact op met de commissieleden voor meer informatie, vragen of opmerkingen. E-mailadres
ZEC: zec@ontmoetingmiddelburg.nl.


 

De missionaire werkers van de wijkgemeente De Ontmoeting

 

Bastiaan en Corina de Waal 

Chris en Trudy Kipterit


 

Zendingskranten

 

Inmiddels zijn er een aantal zendingskranten verschenen. We hopen dat door het lezen van de opgenomen nieuwsbrieven van zendingswerkers uw hart sneller gaat kloppen, uw gebed verder wordt versterkt en de bereidheid om financiële ondersteuning te geven wordt vergroot. Een hele uitdaging, maar met het bundelen van de nieuwsbrieven hopen we het missionaire werk dichterbij te brengen!

Hieronder zijn alle kranten te downloaden

Zendingskrant winter 2015

Zendingskrant 2015 v 2

Zendingskrant 2015 v 1

Zendingskrant Voorjaar 2014

Zendingskrant Winter 2014

Zendingskrant voorjaar 2013 2

Zendingskrant voorjaar 2013 1

Zendingskrant 1