Naar overzicht
10
dec
  • dinsdag, 14:15 uur
  • dinsdag, 16:15 uur
  • Ontmoetingskerk Middelburg, Oosterscheldestraat 1, Middelburg
Vandaag is onze Kerstviering. We beginnen om 15.00 uur en hopen rond 19.30 uur af te sluiten. Deze middag is ds. de Bruin in ons midden voor de meditatie. Verder zingen we samen, luisteren naar een kerstverhaal en gedichten, die verteld/voorgedragen worden door onze eigen leden. Ook zal er een klein muzikaal intermezzo te horen zijn. We sluiten deze middag af met een gezamenlijke maaltijd. Wij vinden het fijn u deze middag te ontmoeten en u kunt zich (als u dit nog niet op de laatstgehouden middag heeft gedaan) tot 3 december opgeven bij Maaike Heyt, tel. 06- 40 41 20 44.
Van harte welkom! Wij wensen u allen alvast goede Kerstdagen toe. Hartelijke groet van, Riet, Maaike, Koby, Janny, Annemieke, Liesbeth en Lia