Naar overzicht
01
okt
  • donderdag, 20:00 uur
  • donderdag, 21:00 uur
  • Ontmoetingskerk Middelburg, Oosterscheldestraat 1, Middelburg

Donderdagavond 1 oktober 2020 vindt er een verkiezing van ambtsdragers plaats. Stemgerechtigde leden van de gemeente kunnen hun stem uitbrengen op kandidaten die door de kerkenraad zijn vastgesteld. De kerkenraad heeft deze kandidaatstelling voorbereid op basis van de door de gemeente aanbevolen namen van broeders die geschikt worden geacht voor een ambt in de kerkenraad. Er kan gestemd worden voor vier vacatures voor wijkouderling, één vacature voor kerkrentmeester en twee vacatures voor jeugdouderling. Het stembureau in de hal van de Ontmoetingskerk is donderdag 1 oktober van 20.00 tot 21.00 uur open. Zowel mannen als vrouwen, mits belijdend leden, kunnen stemmen. U kunt ook met een volmacht stemmen (maximaal 2 volmachten per belijdend lid). De formulieren hiervoor zijn binnenkort beschikbaar in de kerk of hier via de website. Voor meer informatie (alleen voor leden) zie het bericht op de website. Op de website stellen de kandidaten zich voor (alleen voor leden toegankelijk)