Eenmalig
Kerken worden in Nederland tot de “Goede doelen” gerekend. Fiscaal worden “Goede doelen” ook wel Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) genoemd. Alle giften die u doet aan een ANBI-instelling kunnen in aanmerking komen voor belastingaftrek. Als wijkgemeente “De Ontmoeting” hebben we ook een ANBI-registratie. Voorwaarde voor belastingaftrek is dat het totaal aan giften boven het drempelbedrag uit komt. Dit drempelbedrag hangt van uw persoonlijke omstandigheden af (1% van uw totaal inkomsten – aftrekposten box 1,2 en 3). Er geldt in de Inkomstenbelasting ook een maximum (maximaal 10%).
Vereenvoudigd weergegeven betekent dit als u bijvoorbeeld een jaarinkomen heeft (na aftrekposten) van € 28.000, u alle giften die opgeteld boven de € 280 uitkomen af kunt trekken van in de Inkomstenbelasting.

Structurele gift
Als u giften structureel (meerjarig) doet, dan kunt u deze giften laten vastleggen als periodieke gift. (bijvoorbeeld Kerkbalans of een andere Algemeen Nut Beogende Instelling) Voor deze giften geldt geen drempelbedrag en ze zijn 100% aftrekbaar.
De overheid heeft deze