Naar overzicht

De ingrijpende maatregelen die dit weekend zijn afgekondigd raken opnieuw onze samenleving en ook onze wijkgemeente. We blijven er in ‘De Ontmoeting’ op een verantwoordelijke manier mee omgaan.

We benadrukken allereerst dat we de ‘fysieke’ erediensten voortzetten voor gasten en gemeenteleden zónder klachten.

Daarnaast wordt de oproep om extra te ventileren opgevolgd.

Ook gaan we bewuster om met de duur van de samenzang.

Tot slot geven we elkaar letterlijk en figuurlijk extra ruimte. Als kerkenraad benadrukken we dat we graag respectvol omgaan met verschillende opvattingen.

We roepen u op om twee vrije stoelen aan te houden tussen bezoekers die niet tot hetzelfde huishouden behoren. Houd ook extra afstand als u het kerkgebouw binnenkomt en verlaat; overweeg daarbij een mondkapje te dragen.

 

Het betekent ook dat we de inschrijvingen via Kerkbezoekplanner blijven volgen om te voorkomen dat het te druk wordt in de erediensten.

 

Als kerkenraad roepen we alle gemeenteleden op elkaar te bemoedigen en elkaar, jongeren en ouderen, bij onze Hemelse vader te brengen. Wie hebt u op het oog? Tijdens de vergadering van de kerkenraad op donderdag 18 november zullen wij de hele gemeente – lid voor lid – in gebed brengen bij onze almachtige Vader die ons ook onder deze omstandigheden draagt en bemoedigt.