Naar overzicht

Zondag 22 januari a.s. om 11.00 uur, is er weer een jongerendienst! Iedereen is van harte welkom in deze dienst.
Geert Verschuure zal deze dienst leiden. Het thema van de dienst is: “Blijf niet zoals je bent!” Aan de hand van Lukas 7: 36-50 zal Geert ons meenemen in dit thema. De wereld roept; Kom zoals je bent? Jezus roept jou ook, maar wat is het verschil? Wil je de liederen alvast beluisteren, dan kan dat via de link: http://bit.ly/3vWN17I Na de dienst is iedereen van harte welkom in de hal om na te praten met koffie/thee of fris en wat lekkers! Ben jij erbij?