Naar overzicht

Zondag 29 mei a.s. om 18.00 uur wordt er weer een jongerendienst georganiseerd. Iedereen van harte welkom! De dienst wordt zoals vorige jongerendiensten speciaal ingericht voor de jongere generatie van de gemeente. We hopen dat u/jij dan ook de jongeren de ruimte wil geven om in deze dienst aanwezig te kunnen zijn. Er zal ruimte zijn voor gesprek en gebed in kleine groepjes. Het zou mooi zijn als u/jij daar ook aan wilt deelnemen,
zodat we een gemeente van alle generaties kunnen zijn.
In de dienst gaat voor ds. Van de Woestijne uit Arnemuiden.
Het thema is “Hoe kunnen we samen geloven?”.
We zien er naar uit om u/jou weer te ontmoeten!