De kerkdiensten

Elke zondag komt de gemeente samen voor haar eredienst. Er zijn op zondag meerdere kerkdiensten. In de morgen beginnen de (identieke) diensten om 9.00 uur en 10.45 uur. De middagdienst begint om 17.30 uur. In de zomermaanden begint de middagdienst om 18.30 uur. 

Bijzondere diensten

Periodiek zijn er kerkdiensten die speciaal afgestemd zijn op jongeren. De jongeren worden bij de voorbereiding van de dienst betrokken en hebben ook een actieve inbreng in de dienst zelf. Daarnaast is er tweemaal per jaar een dienst voor en met verstandelijk gehandicapten.

In de Ontmoetingskerk worden niet alleen op zondag diensten gehouden. Op de Biddag voor gewas en arbeid en de Dankdag voor gewas en arbeid zijn er twee kerkdiensten. De morgendienst is speciaal gericht op de kinderen. Rond de christelijke feestfagen zijn er extra bijeenkomsten en diensten, zoals de cantatedienst in de Kerstnacht, bijeenkomsten in de Stille week voor Pasen en Praisediensten op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag.