Overzicht activiteiten

De Ontmoeting telt verhoudingsgewijs veel jongeren. Er is een groot aanbod aan activiteiten, voor alle leeftijden. Jongeren uit de gemeente komen regelmatig bij elkaar om elkaar en God te ontmoeten. Om te leren, om plezier te hebben, om een gave tijd te hebben.

Hieronder staat de informatie over onze activiteiten. Kijk rond en kom gerust een keer langs.

Jeugdouderlingen

Tot de kerkenraad behoren vier ouderlingen met een bepaalde opdracht: leiding geven aan het jeugdwerk. De taak van de ene omvat het jeugdwerk onder de leeftijdsgroep tot 12 jaar, die van de andere het werk onder de +12-jarigen. Daarnaast is er een jeugdoudeling belast met pastorale zaken en is er een jeugdouderling met de specifieke taak: Beleid, vrijwilligers en organisatie die de andere jeugdouderlingen ondersteunt in het jeugdwerk. Bovengenoemde ouderlingen vertegenwoordigen enerzijds de jongeren binnen de kerkenraad en anderzijds de kerkenraad naar de jongeren toe.

Van de leiding van alle clubs zit een vertegenwoordiger in de zogenaamde Jeugdraad. Tussen deze leden van de jeugdraad en de jeugdouderlingen is regelmatig overleg. Dit overleg wordt teruggekoppeld naar de clubs via de vertegenwoordiger van de leiding en naar de kerkenraad via de jeugdouderlingen. Het dagelijks bestuur van de jeugdraad bestaat uit de 3 jeugdouderlingen en daarnaast een penningmeester en secretaris. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan.

Jeugdouderling –12: Frank Dekker, Schulenburg 19, 4356 GT Oostkapelle tel: 06-39304895
Jeugdouderling +12: Adam van Asperen, Nieuwstraat 17, 4354 AV Vrouwenpolder 0118-795271

Jeugdouderling Pastoraat: Arjan van Garderen, Laan van London 5,4332 DP Middelburg tel: 0118-628172
Jeugdouderling Vrijwilligers en Organisatie: Onno Kasse, Teresastraat 13, 4336 LM Middelburg tel: 0621-395453

Jeugdpastoraat

Beste jongere uit de Ontmoeting,

Jong zijn is een prachtige fase, een tijd van nieuwe dingen ervaren, uitdagingen aangaan en je talenten ontwikkelen. Toch kan het zijn dat je tegen dingen aanloopt waar je geen weg mee weet. Vragen of gebeurtenissen die je blokkeren in jouw ontwikkeling of die je in de weg staan om te geloven. Het is fantastisch als je daarover kunt praten met je ouders, met je familie, je vrienden of je clubleiding. Maar het kan zijn dat je het juist moeilijk vindt om in je directe omgeving hierover te praten. We willen je daarin niet alleen laten staan maar met je meedenken, je hierin begeleiden, met je bidden, op zoek gaan in Gods woord en hier met elkaar over spreken. Of gewoon een luisterend oor voor je zijn en een steun in moeilijke tijden. Weet dat Gods hart zich naar je uitstrekt. Er is geen vraag of probleem voor Hem te moeilijk, te groot of te erg. Hij is de God die een weg maakt, waar geen weg is.

Als je behoefte hebt aan een gesprek of gebed, voel je dan vrij om ons te benaderen.  Ook als je iemand bent of kent die het leven niet meer ziet zitten of als de problemen in jouw leven moeilijk uit te leggen zijn: mail ons. En mailen mag natuurlijk ook als je gewoon als je alleen maar een vraag wilt stellen.

Ons mailadres is: jp.ontmoeting@hotmail.com

Ook als u ouder of gemeentelid bent of wanneer u betrokken bent bij het jeugdwerk in de Ontmoeting kunt u het jeugdpastoraat benaderen via het bovenstaande mailadres.

Leden van het jeugdpastorale team hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Mails worden vertrouwelijk behandeld.

 

Jeugdgebouw ‘De Shelter’

In deze ruimte vinden vele jeugdactiviteiten plaats. Voor vragen over het gebruik van de Shelter kun je contact opnemen met één van de jeugdouderlingen of de beheerder.

Voor een (tijdelijke) sleutel kan je contact opnemen met de beheerder. Ook voor vragen over de planning, schoonmaak, huishoudelijke artikelen, consumpties en onderhoud.

De beheerder:                                    Ary Janse telefoon 0641866033
Het adres van de Shelter is:             Herengracht 52  4331 PX  Middelburg.

Crèche en kinderdienst

Dit is de kinderopvang voor kinderen tot en met 5/6 jaar tijdens de kerkdiensten.
Tijdens de morgendiensten is de opvang als volgt geregeld:
0-1 jaar: babyoppas in de kleine bovenzaal (alleen om 9.00 uur)
1-2 jaar: kinderoppas in de crèche
3-4 jaar: "Kleine" kinderdienst in de kelder*
5-6 jaar: kinderdienst in de grote bovenzaal*

* de kinderen gaan hier tijdens het zingen voor de preek naar toe, en verzamelen in de hal,  waar ze worden opgevangen door de leiding van de kinderdienst, waarna ze naar één van de nevenruimten gaan.

Tijdens de middag-/avonddienst:
0-5 jaar: kinderoppas in de crèche

Inlichtingen:
Crèche en Kinderdienst: Corine Jacobse, J.I. Sandersestraat 43, 4388 EC, Oost-Souburg, tel: 467304

 

Knutselclub ‘De Bouwzolder’

De ‘Bouwzolder’ is bestemd voor kinderen van 7, 8 en 9 jaar oud. 
Deze club is eenmaal per twee weken op vrijdagavond in "de Shelter" van 19.00 tot 20.30 u.
Samen zingen, bidden, kletsen, luisteren, knutselen, lachen, drinken …… !
Inlichtingen: wordt nog naar gezocht...... 

Knutselclub 'De Bouwkelder'

De ‘Bouwkelder’ is bestemd voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool. Deze club is gelijktij­dig met "de Bouwzol­der", eenmaal per twee weken op vrijdagavond in de kelder van de Ontmoetingskerk, van 19.15 tot 20.45 uur.
De avond begint met zingen, gebed en inleiding waarna we gaan knutselen. De kinderen mogen kiezen uit twee of drie werkjes die meestal bij de inleiding passen.
Er is ook wel eens een sport- of spelavond of bijv. een speurtocht.
Inlichtingen: Cor Jacobse

Tienerclub ‘Eureka’

‘Eureka is een club voor tieners van 12 en 13 jarigen. Eens in de twee weken komen we samen op vrijdagavond in de Shelter van 19:30 tot 21:30. Op een Eureka avond komt van alles aan bod zoals: discussie/Bijbelstudie, avondjes weg bv. bowlen, dropping, knutselen, sport en spel, etc. Dus  voor ieder wat wils. Het is leuk voor de jongeren om elkaar tijdens een Eureka avond te ontmoeten en vriendschappen op te bouwen. Het contact persoon voor Eureka: Femke Verhage mailadres: femke_verhage1@msn.com

Tienerclub ‘Cristian Teenagers Club’ (CTC)

CTC is de club voor alle jongeren van 14 en 15 jaar. Ben jij nog nooit geweest, kom dan gerust eens kijken, we vinden het super tof als ook jij komt! We komen eens per twee weken op vrijdagavond van 19:30 tot 22:00 uur bij elkaar in de kelder van de Ontmoetingskerk. De CTC avonden zijn gezellige avonden waar je leeftijdsgenoten kunt ontmoeten, naar muziek kunt luisteren, en waar actuele thema's behandeld worden. We zijn ook op Facebook te vinden, dus meld je aan en we houden je op de hoogte. Hopelijk dat we je snel zien op een CTC avond! 

Inlichtingen: Mirjam Keijts  mail: mirjamkeijts@hotmail.com

Jongerenavonden “Crosspoint”

Crosspoint (+/- 16-17 jaar) 

Noem een reden om niet naar Crosspoint te komen? Uhm... oké, denk er even over na dan vertellen wij je intussen wat over deze toffe club. Iedere 3e zondag van de maand ben je van harte welkom vanaf 19:00 uur in de Shelter aan de Herengracht 52 in Middelburg. We beginnen relax met een hapje/drankje waarbij je intussen lekker bijpraat met je vrienden, een potje tafelvoetbal speelt, muziek maakt of lekker op de bank ploft. Als iedereen verzameld is beginnen we de avond door te bidden en te zingen met elkaar. Hierna denken we kort na over een thema, praten met elkaar over wat ons bezighoudt, doen we een spel, bidden we met elkaar, hebben we lol, kijken we een film, maken we muziek, spelen we een FIFA-toernooi, gamen we of… Het mooie van onze club is dat je zelf met je vrienden kunt bepalen waarover jij het wilt hebben. Weet je een leuk thema of spel voor de avond? Wij helpen je graag de avond te organiseren. Ons doel? Een plaats waar jij jezelf kunt zijn, je vrienden kunt ontmoeten of nieuwe vrienden leert kennen, waar je Gods liefde voor jou ontdekt, waar je terecht kunt met je vragen en gewoon lekker kunt relaxen. Overtuigd of twijfel je misschien nog en wil je het eerst eens met eigen ogen zien? Van harte welkom, iedere 3e zondag van de maand! 

Tot snel?

Jacob Nieuwenhuis, Jolein Maijers, Marielle de Voogd, Thomas & Ariette Walpot en Ronald van der Giesen 

P.s. check onze Crosspoint-Facebookpagina en wordt vriend! 

Contactpersoon: Ronald van der Giesen, rvdg23@icloud.com 

Tempelbouwers

Tempelbouwers wordt één keer per maand (eerste zondag van de maand) georganiseerd voor jongeren van 18 jaar en ouder. 
De bijeenkomsten starten aansluitend aan de middagdienst met een maaltijd. De jongeren zijn dan welkom in de Shelter. Na de maaltijd wordt een uitdagend thema gepresenteerd en besproken. Het doel van deze bijeenkomsten is dat jongeren elkaar ontmoeten en samen groeien in hun geloof. Na de bespreking zingen we nog wat en praten we na onder het genot van een hapje en dankje. 
Voor meer inlichtingen: William Keyts mailadres: williamkeyts@gmail.com

Catechetisch onderwijs

In de periode van eind september tot Pasen zijn er wekelijks catechisaties in de Ontmoetingskerk.  Jongeren worden hiervoor uitgenodigd en daarnaast worden de groepen en tijden via Rondom het Woord en Weekbrief bekendgemaakt. 
Inlichtingen: Onno Kasse (jeugdouderling) Teresastraat 13, 436 LM Middelburg tel: 0621-395453

HGJB

Het jeugdwerk in de wijkgemeente is aangesloten bij de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB). In het jaar 2010 is gestart met een werkgroep die het hele jeugdwerk onderzoekt. Deze werkgroep bestaat uit eigen gemeenteleden onder leiding van de HGJB. In mei 2012 resulteerde dit in een nieuw jeugdbeleidsplan dat inmiddels is vastgesteld door de kerkeraad voor de jaren 2012 t/m 2016. Dit complete jeugdbeleidsplan is bij de jeugdouderlingen op te vragen.

Tot slot

Het gevaar is aanwezig om in een gemeente waar in de zondagse dienst veel jongeren en kinderen aanwezig zijn, te denken dat het allemaal wel goed gaat. Er zijn veel redenen tot dankbaarheid en er vinden tal van prachtige activiteiten plaats. Toch is er ook zorg en vragen wij uw en jouw gebed voor onze jongeren en voor allen die actief zijn in het jeugdwerk!