Naar overzicht

Het Koffiehuis ‘De Ontmoeting’ is het inloop, – aanhoor- maar ook leut(en)punt van onze gemeente. Elke vrijdagmorgen is jan en alleman m/v van harte welkom. Na de  barre Coronaperiode gingen een poosje terug de deuren weer op een kier open. Nu verloopt bijna alles weer zoals ooit. Op 1 oktober startten wij het laatste kwartaal met een feestelijke bingo.  De gasten deden enthousiast mee en uiteindelijk had iedereen gewonnen. De bezoekers keerden dan ook vrolijk huiswaarts. Ook de ‘bediening’ kijkt dankbaar terug. Zelfs in zijn oppervlakkigheid blijkt onze inzet bij wijlen zeer zinvol.

Hieronder een impressie: