Naar overzicht

Hierbij informeren wij u over de zomerplanning van ‘De Ontmoeting’ .

U treft hierbij ook de flyer aan die deze week van deur tot deur wordt verspreid in de wijk om de Ontmoetingskerk.
De crisis gaat ook de Stromenwijk niet voorbij; als gemeente ‘De Ontmoeting’ hebben we voor deze naasten een belangrijke verantwoordelijkheid.
Het is een uitnodiging om de diensten online mee te beleven. Maar ook meer dan dat: het bieden van een helpende hand als er hulp nodig is.

Er is een gebruiksplan Ontmoetingskerk opgesteld, dat vindt u hier

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad van ‘De Ontmoeting’