Naar overzicht

Op a.s. donderdagavond 2 juli wordt om 19:15 uur via Kerkomroep het Avondgebed uitgezonden.
Hierbij treft u het liedblad aan.

Daarnaast informeren wij u over de zomerplanning van ‘De Ontmoeting’ .

Ten slotte treft u hierbij ook de flyer aan die deze week van deur tot deur wordt verspreid in de wijk om de Ontmoetingskerk.
De crisis gaat ook de Stromenwijk niet voorbij; als gemeente ‘De Ontmoeting’ hebben we voor deze naasten een belangrijke verantwoordelijkheid.
Het is een uitnodiging om de diensten online mee te beleven. Maar ook meer dan dat: het bieden van een helpende hand als er hulp nodig is.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad van ‘De Ontmoeting’