Naar overzicht

Nieuws vanuit taakgroep Pastoraat

Beste gemeente, al enige keren hebben we u via de weekbrief geïnformeerd over de veranderingen binnen het pastoraat in de gemeente. In de bijlage vindt u een nieuwe update waarin we u weer willen informeren over de motivatie waarom we dit doen. Daarnaast willen we het verlangen met u delen waarin we dit nieuwe kerkelijk jaar een weer een stapje willen zetten. Niet alleen als taakgroep Pastoraat, maar samen met u, de gemeente. Tevens bijgevoegd de actuele wijkindeling.