Naar overzicht

De Hervormde gemeente De Ontmoeting te Middelburg behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en een gemeente is met zo’n 2.000 (doop)leden. Wij willen een open, gastvrije, missionaire gemeente zijn door samen en in ons persoonlijk leven discipelen van Jezus Christus te zijn. Daarmee zien we de christelijke gemeente ook als een oefenplek. De Ontmoeting vervult de rol van streekgemeente op Walcheren.

Voor onze gemeente zijn we op zoek naar een enthousiast en betrokken:

Predikant ouderenpastoraat (0,3 FTE)

Deze functie komt beschikbaar binnen het team van beroepskrachten in De Ontmoeting en bevat voor een belangrijk deel de pastorale zorg voor ouderen, een groeiende groep binnen de gemeente. In deze functie bent u een actief lid binnen de taakgroep Pastoraat.

Tot uw belangrijkste taken en werkzaamheden behoren:

•  Pastorale bezoeken van senioren in gemeente De Ontmoeting
•  Voorgaan in rouwdiensten en een aantal zondagse erediensten
•  Ziekenbezoek en bijstand in rouwverwerking
•  Het verbinden van de generaties binnen de gemeente
•  Het uitwerken van de visie rondom het pastoraat binnen de gemeente
•  Een bijdrage leveren aan de vorming en toerusting van gemeenteleden en de taakgroep Pastoraat (wijkouderlingen)

Gevraagd:
Een predikant die ernaar uitziet in en vanuit de gemeente De Ontmoeting tot eer van God en voor Zijn Koninkrijk te mogen werken. U hebt passie voor de gemeente als gemeenschap van generaties, hebt het vermogen jong en oud te verbinden en Gods eer op de eerste plaats te zetten. U beschikt over een WO werk- en denkniveau en hebt oog voor de diversiteit en actualiteit in de maatschappij.

Aanbod:
Een pastoraal gerichte taak binnen een mooie, veelkleurige en veelzijdige gemeente.
Op deze belangrijke plek levert u een wezenlijke bijdrage aan de opbouw en toerusting van de gemeente. Salariëring zal plaatsvinden op basis van de vergoeding hulpdiensten PKN.
Het betreft een part-time functie met flexibele werktijden. Startdatum van de functie kan in overleg. Woonachtig zijn binnen Walcheren is een pre.

Interesse?
Mail uw motivatie en CV naar scriba@ontmoetingmiddelburg.nl t.a.v. Jan Maljaars. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Walhout (voorzitter kerkenraad) of Jan Donze (voorzitter taakgroep Pastoraat). Reageren op deze vacature kan tot en met vrijdag 12 mei 2023.