Naar overzicht

Bent u in de buurt van de Ontmoetingskerk op vakantie of wilt u als gast de eredienst bijwonen?
Stuur dan een mailtje naar cctontmoetingmiddelburg@gmail.com onder vermelding van datum en tijdstip van de dienst die u wilt bijwonen.
U krijgt dan een link naar Kerkbezoekplanner om u aan te melden.
De diensten worden ook gestreamd via YouTube (kanaal Ontmoeting Middelburg) en uitgezonden via Kerkomroep.