Hoe werkt het?

Vanuit wijkgemeente De Ontmoeting zijn er diverse missionaire werkers werkzaam in Gods koninkrijk en dienst aan de naaste.

De financiële steun die daarvoor nodig is komt van zowel binnen als buiten de gemeente. Als gemeente hebben we een grote verantwoordelijkheid om deze steun te geven. De achterban is daarom voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de fondsenwerving op peil te houden en uit te breiden.

Een van de recent ontwikkelde initiatieven is een nieuw onderdeel: ’Vraag en Aanbod’

Wat is het? Deze tool helpt mensen te vinden die klusjes voor je kunnen doen, tegen een eerlijke vergoeding.

Met welk doel? Het doel is geld ophalen voor de missionaire werkers van de gemeente.

Hoe wordt dat bereikt? Een vrager van hulp/klus wordt in contact gebracht met iemand die de gevraagde hulp kan bieden, waarbij de vergoeding bestaat uit een donatie op een bankrekeningnummer waarmee de missionaire werkers worden ondersteund.

Waar moet ik aan denken? Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • het doen van kleine klusjes, een winterbeurt van de tuin enz.

 • schoonmaken, verhuizen, koken, strijken

 • voorlezen

 • planten verzorgen tijdens vakantie

 • fiets repareren

 • klussen in en om het huis

 • tuinonderhoud

 • een muziekavond verzorgen

 • boodschappen doen

 • hulp aan ouderen bij computeren

 • opvang van kinderen (om bijv. samen naar Bijbelkring te kunnen gaan)

 • administratieve zaken als hulp bij het invullen van formulieren

 • het organiseren van een kinderfeestje

 • enzzzzz

Hoe het technisch werkt?

Ga naar https://www.ontmoetingmiddelburg.nl/vraag-en-aanbod Daar kan iedereen een karweitje plaatsen (bij onderdeel ‘Vraag’) in een bepaalde categorie (bijv. tuinieren). Je zet er duidelijk bij wat het is, waar het is, wat je ervoor over hebt en wanneer het gedaan moet zijn.

Het gevraagde karweitje wordt door beheerder op de website geplaatst

Via ‘reageren op dit bericht’ kunnen anderen aangeven dat ze de gevraagde klus willen uitvoeren

De beheerder van de ‘Vraag&Aanbod-tool’ brengt vrager en reactie bij elkaar en wordt de vergoeding definitief vastgesteld.

De persoon die het klusje laat uitvoeren stort het afgesproken bedrag op het bankrekeningnummer NL12RABO0385334958 o.v.v. ‘vraag&aanbod’ en dit komt 100% ten goede aan het werk van onze missionaire werkers.

Mensen die hun timmertalent, kookkunsten, groene vingers of andere vaardigheden beschikbaar willen stellen aan gemeenteleden, kunnen zich inschrijven via de site bij onderdeel ‘Aanbod’. Hier kunnen vervolgens anderen weer op reageren als ze hier gebruik van willen maken. Vervolgens verloopt het proces zoals hiervoor.

Tenslotte:

 • ‘Vraag&Aanbod’ komt nadrukkelijk niet in de plaats van diaconale zorg voor elkaar en is vooral een dienst waarmee je activiteiten kunt uitbesteden, als je er zelf geen tijd voor hebt.

 • Na verloop van 3 maanden zonder reactie wordt de vraag/het aanbod in principe verwijderd, tenzij er goede redenen zijn het nog wat langer te laten staan.

 • Het project start aan het begin van het tweede kwartaal van 2017 en zal na maximaal 1 jaar worden geëvalueerd.

Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom op vraagenaanbod@ontmoetingmiddelburg.nl