Naar overzicht

De Hervormde gemeente De Ontmoeting te Middelburg behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en is een gemeente met zo’n 2.000 (doop)leden. Wij willen een open, gastvrije, missionaire gemeente zijn door samen en in ons persoonlijk leven discipelen van Jezus Christus te zijn. Daarmee zien we de christelijke gemeente ook als een oefenplek.
De Ontmoeting vervult de rol van streekgemeente op Walcheren.

Voor onze gemeente zijn we op zoek naar een enthousiaste en betrokken:

Kerkelijk werker met speciale aandacht voor jongerenwerk en jonge gezinnen

Wat is je missie?
Samen met de andere beroepskrachten, de kerkenraad en de diverse taakgroepen die in de gemeente functioneren ligt jouw focus op het jongerenwerk in onze wijkgemeente en de uitdagingen waarmee jonge gezinnen te maken hebben. Je treedt op als initiator en verbinder. Via vorming en toerusting ondersteun je de twee taakgroepen jeugd- en jongeren en pastoraat. Je missie is om jongeren en jonge gezinnen – met alle afleiding in het hier en nu – bij Jezus te brengen.

Wat zijn je taken?
De kern van je taken en werkzaamheden vatten we samen als inspireren, activeren, vernieuwen en toerusten. Daarbij kun je denken aan een zichtbare invulling van de volgende taken:
– Inspireren
Met je inbreng geef je visie en beleid rondom jeugd en jonge gezinnen nieuw elan.
– Activeren
Je ondersteunt bij het ontwikkelen van activiteiten voor jongeren en jonge gezinnen zodat ze hun talent ontdekken of uitbouwen binnen de gemeente.
– Vernieuwen
Je toetst en initieert vernieuwende ideeën waarin de doelgroep zich betrokken voelt en zij gestalte geven aan hun geloofsbeleving.
– Toerusten
Het begeleiden van jonge ouders in de geloofsopvoeding (bijvoorbeeld door plenaire thema-avonden), de zorg voor het club- en catecheseteam en de vorming en toerusting van ambtsdragers, wijkteams, bezoekbroeders en zusters en andere vrijwilligers op pastoraal gebied.
Deze taken worden verricht in een dienstverband van 0,5 – 1,0 fte en een benoeming voor
bepaalde tijd (2-3 jaar).

Wat verwachten wij van je?
Eerst en vooral ben je iemand met passie voor Jezus. Je verlangen is dat mensen van alle generaties en tradities Jezus gaan volgen. Je leeft zelf vanuit Zijn genade en hebt een warm hart voor jonge mensen zowel binnen als buiten de kerk. Je hebt aantoonbare affiniteit met en kennis van de leefwereld van de jongeren in de gemeente. Je bent bruggenbouwer tussen de verschillende generaties binnen de gemeente. Je hebt oog voor diversiteit binnen de gemeente. Daarnaast beschik je ten minste over een HBO werk- en denkniveau zoals de bachelor theologie/godsdienst/pastoraal werk.
De taken die verband houden met vorming en toerusting in onze gemeente vragen didactische kwaliteiten, een vermogen om te organiseren en inlevingsvermogen in de doelgroepen.

Aanbod:
Een uitdagende baan waarmee je een bijdrage levert aan de opbouw van wijkgemeente De Ontmoeting. We bieden een salaris conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN schaal 9 (fulltime bruto maandsalaris € 2.779 – € 4.005 . De invulling van je werktijden zal flexibel zijn. Een VOG (verklaring omtrent gedrag) is een vereiste.
Voor de arbeidsvoorwaarden wordt verder verwezen naar:
https://protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/ en:
https://www.protestantsekerk.nl/download25963/Referentieprofiel%20kerkelijk%20werker%20schaal%209%20PKN%20K&W%20OKT%202018.pdf

Interesse?
Mail je motivatiebrief en CV naar scriba@ontmoetingmiddelburg.nl t.a.v. Jan Maljaars. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marco Walhout (voorzitter kerkenraad).
Reageren op deze vacature kan tot en met 3 februari 2023.