Welkom bij de
ontmoetingskerk!

Welkom op de website van onze wijkgemeente de Ontmoeting in Middelburg.

Wijkgemeente De Ontmoeting is een gemeente, die naast de zondagse samenkomsten diverse activiteiten kent op het gebied van gemeentewerk, jeugdwerk, pastoraat, diaconaat en zending- en evangelisatiewerk. De Bijbel, Gods Woord, staat hierin altijd centraal. Wij geloven in God de Vader, Jezus Christus Zijn Zoon en in de Heilige Geest. Wekelijks komen we op zondag samen om God en elkaar te ontmoeten in de kerkdiensten. We vinden het belangrijk om samen te zoeken naar wat God van ons vraagt in ons leven. Dit doen we door samen te bidden, de Bijbel te lezen (en uit te leggen) en te zingen. Daarnaast zijn het belijden van het geloof, de lezing van de wet en bidden voor gemeenteleden of een specifiek onderwerp belangrijke elementen uit de zondagse erediensten.

Op deze site kunt u meer over de achtergronden van onze gemeente lezen. U vindt informatie over de kerkdiensten en u kunt kerkdiensten terug beluisteren. Verder treft u op deze site informatie aan over het jeugdwerk, het gemeentewerk voor volwassenen en allerlei andere activiteiten

Meer over onze gemeente

Actualiteiten column

Terugblik Themadienst en Gemeenteavond ‘Ontspoord’

27 maart 2018  |  ds. B.J.P. de Bruin Zondagavond 18 maart heeft ds. Paul Visser de tweede Themadienst gehouden met het thema ‘Ontspoord’. Daarin hoorden we...

Lees verder

Meditatie

‘De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen.’

31 maart 2018  |  ds. B.J.P. de Bruin (Luc. 24.34)In Lucas 24 wordt verteld van een ontmoeting tussen de opgestane Heere en twee volgelingen op weg naar Emmaüs...

Lees verder