Welkom bij de
ontmoetingskerk!

Welkom op de website van onze wijkgemeente de Ontmoeting in Middelburg.

Wijkgemeente De Ontmoeting is een gemeente, die naast de zondagse samenkomsten diverse activiteiten kent op het gebied van gemeentewerk, jeugdwerk, pastoraat, diaconaat en zending- en evangelisatiewerk. De Bijbel, Gods Woord, staat hierin altijd centraal. Wij geloven in God de Vader, Jezus Christus Zijn Zoon en in de Heilige Geest. Wekelijks komen we op zondag samen om God en elkaar te ontmoeten in de kerkdiensten. We vinden het belangrijk om samen te zoeken naar wat God van ons vraagt in ons leven. Dit doen we door samen te bidden, de Bijbel te lezen (en uit te leggen) en te zingen. Daarnaast zijn het belijden van het geloof, de lezing van de wet en bidden voor gemeenteleden of een specifiek onderwerp belangrijke elementen uit de zondagse erediensten.

Op deze site kunt u meer over de achtergronden van onze gemeente lezen. U vindt informatie over de kerkdiensten en u kunt kerkdiensten terug beluisteren. Verder treft u op deze site informatie aan over het jeugdwerk, het gemeentewerk voor volwassenen en allerlei andere activiteiten

Meer over onze gemeente

Actualiteiten column

Uitzien naar …

29 juni 2018  |  Arie Jongman (Het hieronder geschreven stukje is gebaseerd op het Bijbelgedeelte Openbaring 1:8 waar staat: Ik ben de Alfa en de Omega,...

Lees verder

Meditatie

Op drempel van oud naar nieuw……..

01 januari 2019  |  Peter Riemens Wanneer u, wanneer jij dit leest, is het jaar 2018 bijna voorbij. Af en toe hoor je al wat vuurwerk knallen, naar Hollands...

Lees verder