Welkom bij de
ontmoetingskerk!

Welkom op de website van onze wijkgemeente de Ontmoeting in Middelburg.

Wijkgemeente De Ontmoeting is een gemeente, die naast de zondagse samenkomsten diverse activiteiten kent op het gebied van gemeentewerk, jeugdwerk, pastoraat, diaconaat en zending- en evangelisatiewerk. De Bijbel, Gods Woord, staat hierin altijd centraal. Wij geloven in God de Vader, Jezus Christus Zijn Zoon en in de Heilige Geest. Wekelijks komen we op zondag samen om God en elkaar te ontmoeten in de kerkdiensten. We vinden het belangrijk om samen te zoeken naar wat God van ons vraagt in ons leven. Dit doen we door samen te bidden, de Bijbel te lezen (en uit te leggen) en te zingen. Daarnaast zijn het belijden van het geloof, de lezing van de wet en bidden voor gemeenteleden of een specifiek onderwerp belangrijke elementen uit de zondagse erediensten.

Op deze site kunt u meer over de achtergronden van onze gemeente lezen. U vindt informatie over de kerkdiensten en u kunt kerkdiensten terug beluisteren. Verder treft u op deze site informatie aan over het jeugdwerk, het gemeentewerk voor volwassenen en allerlei andere activiteiten

Meer over onze gemeente

Jongeren column

De City Bijbel

28 december 2016  |  Erwin Houmes Op de zendingstafel in de hal van de kerk liggen een paar stapels met CityBijbels met de bedoeling om mee te nemen en pers...

Lees verder

Meditatie

Kerkshoppen maar…

08 juli 2017  |  ds. B.J.P. de Bruin Kol. 1:4 …omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen…Kerk...

Lees verder