Dank voor uw financiële bijdrage voor de eerste vijf heipalen! Wilt u ook financieel bijdragen aan de fundering van onze nieuwe kerk? Vanuit het motto ‘samen bouwen’ vragen we alle gemeenteleden om één of meer heipalen te sponsoren. In deze maand zullen 200 palen geslagen worden van ruim 15 meter lang. Een heipaal kost € 450,- per paal. U kunt uw heipaal slaan via deze link, de QR-code of rechtstreeks via het bekende bankrekeningnummer NL12 RABO 0385 3349 58 t.n.v. PGM De Ontmoeting te Middelburg met de vermelding van het aantal heipalen.

Er zijn er al 18 van de 200 gesponsord. Sponsort u de volgende?