Onder de Taakgroep Missionaire Gemeente vallen de volgende taakgebieden:

Contactpersoon:
Joran Looij
06-24108026
joran.looij@ontmoetingmiddelburg.nl