Onder de Taakgroep Missionaire Gemeente vallen de volgende taakgebieden:

Contactpersoon: Erwin Houmes: 0647934812