Ieder jaar wordt er in de gemeente aandacht geschonken aan een diaconaal project of een zendingsproject om zo de betrokkenheid vanuit de gemeente bij dat doel te vergroten. Tevens worden voor De Ontmoeting Helpt! op verschillende manieren geld ingezameld.

De doelen van de Ontmoeting Helpt! voor het nieuwe seizoen worden op de startzondag gepresenteerd.

Ter ondersteuning van De Ontmoeting Helpt! wordt er in december een winterfair en in mei een lentefair met rommelmarkt gehouden. Op beide dagen is er een grote diversiteit aan activiteiten en verkoopartikelen. De opbrengst van deze dagen is voor De Ontmoeting Helpt!.

Naast het genereren van opbrengsten voor De Ontmoeting Helpt! zijn deze dagen bij uitstek geschikt om in een ongedwongen sfeer in contact te komen met andere gemeenteleden. Dit kan natuurlijk door deze dag als gast te bezoeken maar zeker ook door een steentje bij te dragen aan de organisatie van deze activiteiten.

Naast winterfair en actiedag zijn er door het hele seizoen heen andere activiteiten waarvan de opbrengst voor De Ontmoeting Helpt! is.