Eenmalig

Kerken worden in Nederland tot de “Goede doelen” gerekend. Fiscaal worden “Goede doelen” ook wel Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) genoemd. Alle giften die u doet aan een ANBI-instelling kunnen in aanmerking komen voor belastingaftrek. Als wijkgemeente “De Ontmoeting” hebben we ook een ANBI-registratie. Voorwaarde voor belastingaftrek is dat het totaal aan giften boven het drempelbedrag uit komt. Dit drempelbedrag hangt van uw persoonlijke omstandigheden af (1% van uw totaal inkomsten – aftrekposten box 1,2 en 3). Er geldt in de Inkomstenbelasting ook een maximum (maximaal 10%).

Vereenvoudigd weergegeven betekent dit als u bijvoorbeeld een jaarinkomen heeft (na aftrekposten) van € 28.000, u alle giften die opgeteld boven de € 280 uitkomen af kunt trekken van in de Inkomstenbelasting.

Structurele gift

Als u giften structureel (meerjarig) doet, dan kunt u deze giften laten vastleggen als periodieke gift. (bijvoorbeeld Kerkbalans of een andere Algemeen Nut Beogende Instelling) Voor deze giften geldt geen drempelbedrag en ze zijn 100% aftrekbaar.

De overheid heeft deze regeling in het leven geroepen om burgers te bewegen organisaties voor langere periode te steunen. Voorwaarde is, dat u de gift voor minimaal 5 opeenvolgende jaren doet.

Het loont dus de moeite om na te gaan welke doelen u structureel (Kerk/Compassion/GZB/IZB/….) steunt en bij deze organisaties een overeenkomst periodieke gift op te vragen.

Kerkbalans is bijvoorbeeld zo’n doel wat u vaak voor meerdere jaren steunt. Het is zeker interessant om uw bijdrage Kerkbalans als structurele gift in te richten.

Uw kerkrentmeesters kunnen u dit document toesturen. Klik hier voor een voorbeeld van dit document

Vragen? Wij helpen u graag

Kerkrentmeesters@ontmoetingmiddelburg.nl