HOEVEEL MOET IK GEVEN VOOR KERKBALANS ?

We gaan hier wat dieper in op de hoogte van uw bijdrage. Niet dat we over uw portemonnee willen beslissen, maar meer als hulp om nog eens na te denken over de hoogte van uw bijdrage in de afgelopen jaren, en te overwegen die voor dit jaar (zo mogelijk) te verhogen.

Wat zou je missen als de Ontmoetingskerk er niet meer zou zijn?

Geef voor uw kerk! Geef vandaag voor de gemeente van morgen!

Al het gemeentewerk is van uw bijdrage afhankelijk.

Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van een richtlijn lastig. We willen allemaal ons steentje bijdragen maar hoe weet je nou wat ‘normaal’ is? Als u zich dit ook wel eens af hebt gevraagd bent u niet de enige.

Er zijn wel wat richtlijnen te geven. Belangrijkste is dat iedereen zo mogelijk een bijdrage geeft om te laten zien dat je geeft om de kerk.

Al richtlijn geven we 2.0% van uw gezamenlijk netto inkomen. Dit geldt met name voor een modaal tot hoger inkomen. Als u minder of veel minder inkomen heeft is dit niet misschien niet reëel.

Jongeren
Jonge leden krijgen vanaf hun 18e jaar een eigen brief. Het is goed om al van jongs af aan ook de kerk mee te nemen in je uitgaven. Van jongeren met een smalle beurs die de kerk een warm hart toedragen, zouden we een bijdrage voor de kerk van 5,- tot 10,- per maand heel fijn vinden. Wat geef je uit aan de sportschool, aan kleding, aan je telefoon? Is een telefoon belangrijker dan je lijn met de Hemelse Vader?

Heeft u als eenverdiener inkomsten op minimumniveau of net daarboven, dan valt het niet mee om iets bij te dragen. Een bijdrage voor de kerk tussen 5,- en 10,- per maand zou dan een prachtige bijdrage zijn. We vragen u te geven van wat u hebt, niet van wat u niet hebt.

Modaal inkomen
Het modale inkomen van een eenverdiener is nu ongeveer 2.700,- netto per maand. Afhankelijk van uw situatie zouden we 1 tot 1,5 % van uw netto inkomsten per maand als richtlijn kunnen noemen. Een bedrag voor de kerk tussen 25,- en 40,- per maand zou een hele mooie bijdrage zijn.

Leden van onze wijk die (iets) boven modaal verdienen, dat wil zeggen alleen of samen met hun partner meer dan 2.700,- netto per maand, willen we van harte aanbevelen om een grotere bijdrage te geven.

Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto inkomen van:

  • 3.000,- p/mnd. > 50,- tot 75,- p/mnd. voor de kerk.
  • 5.000,- p/mnd. > 75,- tot 100,- p/mnd. voor de kerk.

Twee keer modaal of meer

Als u alleen of samen met uw partner twee keer modaal of meer verdient, denken wij aan een iets hoger percentage. Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto inkomen van:

  • 4.000,- p/mnd. > 100,- tot 150,- p/mnd. voor de kerk.
  • 5.000,- p/mnd. > 150,- tot 250,- p/mnd. voor de kerk.

Indien het inkomen nog groter is hopen we op een ruime bijdrage naar draagkracht.

Bovenstaande gaat uit van inkomen alleen. Het behoeft geen verdere uitleg dat inkomen en vermogen veel met elkaar te maken hebben.

Tenslotte
Er zijn leden die meer – en soms veel meer – bijdragen dan we hier hebben aangegeven. Als uw hart het u ingeeft en u het geld kunt missen, dan vragen wij u die bijdrage voort te zetten.

Bekijk nog eens goed wat u voor de kerk over heeft en maak niet automatisch over wat u voorgaande jaren deed.

Bijdragen naar draagkracht; Samen dragen de financiële lasten van de gemeente!
Namens de kerkenraad; Hartelijk dank voor uw inzet en bijdrage.

(Let wel: als we inkomens noemen gaat het over het netto inkomen en bij twee- verdieners over het opgetelde gezamenlijke netto inkomen.)