Het is mogelijk om ook via uw smartphone mee te doen met de collecte tijdens en na de kerkdiensten. We werken hiervoor samen met de app van Givt.  De Givt-app kunt u gratis downloaden via de App Store of Google Play Store

Via deze link, vindt u een handleiding voor de app. Na het downloaden van de app en het invoeren van uw e-mailadres, kunt u meteen een gift doen aan beide collectes. Als u uw registratie hebt voltooid (dat kan eventueel ook thuis na de dienst), wordt de gegeven gift direct geregistreerd bij Givt. Uw giften worden geïncasseerd door Givt en later aan de gemeente overgemaakt. Bij het registreren geeft u een incassomachtiging af.

Zo geeft u

Na installatie van de app, en het invoeren van uw gegevens is uw telefoon klaar om te geven.

Om aan beide collecten (1e en 2e collecte) te geven, drukt u op ‘Collecte toevoegen’ om de tweede collecte toe te voegen. Voor iedere collecte voert u een bedrag in.

Als de collectezak langskomt, houdt u uw telefoon bij de collectezak. Via een zendertje wordt er verbinding gemaakt met de app.

U hoeft uw telefoon maar één keer bij de collectezak te houden om voor beide collectes te geven. Het maakt niet uit bij welke collectezak u de telefoon houdt.

Is de app veilig?
Ja, de app is goed beveiligd. U moet bepaalde persoonsgegevens invullen, maar die worden niet doorgegeven aan/gebruikt door anderen.

U geeft anoniem, de Ontmoeting kan absoluut niet inzien wie wat geeft. De Ontmoeting krijgt alleen maar te zien hoeveel mensen er hebben gegeven en hoeveel er in totaal aan elke collecte gegeven is met Givt.

Waarom geven met Givt? 
Geven met uw smartphone is een manier om digitaal aan een collecte te geven en de handelingen zijn bijna gelijk aan het geven van contant geld. De collectebonnen en contant geld blijven als vanouds een mogelijkheid om te geven, maar we verwachten wel dat er steeds meer gebruik gemaakt zal gaan worden van de Givt-app. De afgelopen jaren zijn de collecte-opbrengsten voor de kerk gedaald. Daardoor staan onze structurele inkomsten onder druk. De praktijk wijst uit dat er met digitaal geven meer gegeven wordt.

Geven vanaf thuis

Als u thuis via Kerkomroep.nl naar de diensten luistert, kunt u via de Givt-app ook geven aan de collecten in de dienst. Kies in de app bij Lijst de Ontmoeting Middelburg, of scan de QR-code.

Givt is in opmars
Geven met Givt is in opmars. Steeds meer gemeenten en stichtingen gaan de app gebruiken. U kunt de app dus ook in andere Kerken gebruiken die aangesloten zijn bij Givt. Hier vind je welke kerken nog meer zijn aangesloten. Maar ook bij evenementen zoals bv. Opwekking, New Wine, deurcollecten en straatartiesten.

De app werkt als uw telefoon voldoet aan de volgende systeemversie:
– iOS: Vanaf versie 7 (vanaf iPhone 4S)
– Android: Vanaf versie 4.4
Download de mobiele app via de App Store of Google Play Store.

Heeft u vragen? Kijk voor meer informatie op https://www.givtapp.net/veelgesteldevragen/.