1. Bij een begrafenis wordt het kerkgebouw voor gemeenteleden van wijkgemeente de Ontmoeting ter beschikking gesteld. Er worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Dit geldt eveneens voor de kosten van de eventuele organist en beheerder.
  2. Voor leden van andere wijkgemeenten van PG-Middelburg is het kerkgebouw kosten loos beschikbaar. De kosten voor het aanwezig van een beheerder is 100€ en 50€ voor het eventueel ter beschikking stellen van een organist
  3. Mocht bij hoge uitzondering het kerkgebouw ter beschikking gesteld worden aan een niet- gemeentelid, dan wordt voor huur van het gebouw een bedrag van 300€ bij de begrafenisondernemer in rekening gebracht. Daarnaast zal een bedrag van 100€ in rekening worden gebracht voor het aanwezig zijn van een beheerder alsmede een bedrag van 50€ voor het eventueel ter beschikking stellen van een organist. De dienst dient in overeenstemming te zijn met de normen en waarden van Wijkgemeente de Ontmoeting. Het verloop van de gehele rouwdienst zal in dit geval vooraf ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan het college van kerkrentmeesters.
  4. Op de dag van de begrafenis wordt voorafgaand aan de rouwdienst, in de hal van de kerk nog gelegenheid geboden tot condoleance van de nabestaanden.
  5. In bijzondere gevallen bestaat, na overleg met het college van kerkrentmeesters, de mogelijkheid om ’s avonds voorafgaand aan de begrafenis in de hal van de kerk nabestaanden te condoleren, mits er die avond geen activiteiten in het kerkgebouw zijn gepland.
  6. Er is geen mogelijkheid de overledene na het condoleren (bijvoorbeeld ’s nachts) opgebaard achter te laten in één van de ruimten in de kerk.
  7. Het kerkgebouw wordt na de begrafenisdienst voor condoleance of anderszins in principe niet meer ter beschikking gesteld onder verantwoording van de beheerders. Begrafenisondernemer kan tegen vergoeding Koffie/Thee (1€) serveren maar regelt zelf de catering. Kosten eventuele aanwezige beheerder worden doorgerekend a 50€.
  8. De genoemde vergoedingen onder 2), 3) en 7) voor beheerder en organist komen ten goede aan de dienstdoende persoon.
  9. Afwijking van bovenstaande is alleen mogelijk na goedkeuring van het college van kerkrentmeesters.

Het ontwerp van de nieuw te bouwen Ontmoetingskerk houdt rekening met een verruiming van bovenstaande regels.