Als voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal wordt in elke ‘week van voorbereiding’ een gemeenteavond gehouden.