Avondgebed

Het avondgebed wordt om de twee weken op donderdagavond van 19.15 u tot 20.00 u gehouden. Eerst wordt samen gezongen en geluisterd naar een gedeelte uit de Bijbel. Daarna is er de voorbede en dankzegging voor de gemeente, voor persoonlijke zorgen en vreugden van gemeenteleden, voor de wereldwijde kerk en voor de wereld om ons heen. De leiding van het avondgebed berust steeds bij een lid van de kerkenraad.
In de (school)vakanties wordende gebedsbijeenkomsten niet gehouden.

 

Vlissingse gebedskring

Voor de data van de Vlissingense gebedskring: zie de berichtgeving in de Weekbrief.