De (kleine) bijbelkringen nemen een belangrijke plaats in binnen onze (grote) gemeente. De Ontmoeting telt ca. 40 bijbelkringen. Veel kringen sluiten aan bij ‘De Ontmoeting Focust’.
De kringen komen meestal ‘aan huis’ bijeen. De ‘Focusgroepen’ worden vaak gevormd door 10-15 personen en komen bij elkaar rondom de thema’s die in de Focusdiensten aan de orde komen. De werkgroep ‘De Ontmoeting Focust’ ontwikkelt materiaal dat bij deze Bijbelstudies gebruikt kan worden. De kringleiders worden per keer toegerust voor het leiden van de kringavonden.

Naast de Focus-kringen is er een aantal kringen dat een ander thema of (bijbel)boek volgt.

Het doel van de kringen is: in klein verband samenkomen rond de Bijbel en met elkaar bespreken hoe we dit Woord als leerlingen van Jezus kunnen toepassen in ons leven van iedere dag. Daarnaast is het binnen onze grote gemeente belangrijk om in een kleinere groep met elkaar en met de gemeente mee te leven.

U wordt van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij een van de bijbelkringen.

Inlichtingen bij coördinator van de bijbelkringen Martina Keijzer, bijbelkringen@ontmoetingmiddelburg.nl of ouderling vorming & toerusting Lodewijk Koppejan, ovt@ontmoetingmiddelburg.nl .