De (kleine) bijbelkringen nemen een belangrijke plaats in binnen onze (grote) gemeente. Dat blijkt alleen al hieruit dat er ongeveer 40 bijbelkringen zijn.
Deze kringen van 10 tot 15 personen komen meestal om de drie weken ‘aan huis’ bijeen. Het doel van de kringen is: in klein verband samenkomen rond de Bijbel en met elkaar bespreken hoe we dit Woord kunnen toepassen in ons leven van iedere dag. Daarnaast is het binnen onze grote gemeente belangrijk om in een kleinere groep met elkaar en met de gemeente mee te leven.

Een groot aantal kringen volgt in 2019 en 2020 het Focus-traject. De kringavond wordt aan de hand van het werkboek van Focus ingevuld. De kringavonden zijn iedere keer gepland na de Focus-diensten. Zowel In 2019 als 2020 zijn er 13 Focus-diensten gepland. De kringleiders worden per keer toegerust voor het leiden van de kringavonden.
meer informatie over Focus is te vinden op www.izb.nl/focus.

Naast de Focus-kringen is er een aantal kringen dat een ander thema of (bijbel)boek volgt.

U wordt van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij een van de bijbelkringen.
Inlichtingen bij Robert van Moolenbroek, ovt@ontmoetingmiddelburg.nl