Data nog onbekend

Als start van het winterwerk wordt ieder jaar op een zaterdag in september een startdag gehouden. Met elkaar ondernemen we ‘s middags ontspannende activiteiten en samen gebruiken we een heerlijke maaltijd.
De volgende dag is de startzondag waarop we als gemeente stil staan bij ons ‘gemeente-zijn’ en samen Gods zegen vragen voor het gemeentewerk in het nieuwe seizoen. Daarna begint in het nieuwe seizoen het gemeentewerk zoals jeugdwerk, catechisatie, bijbelkringen en ander gemeentewerk voor volwassenen.

Dit jaar is het nog ongewis of de startdag en startzondag op de beschreven wijze doorgang kunnen vinden.