Ieder jaar op een zaterdag in september wordt bij de start van het seizoen een startdag georganiseerd. We ontmoeten elkaar ‘s middags bij ontspannende activiteiten en samen gebruiken we een heerlijke maaltijd.
De volgende dag is de startzondag waarop we als gemeente stil staan bij ons ‘gemeente-zijn’ en samen Gods zegen vragen voor het gemeentewerk in het nieuwe seizoen. Daarna begint in het nieuwe seizoen het gemeentewerk zoals jeugdwerkcatechisatiebijbelkringen en ander gemeentewerk voor volwassenen.