Tot de kerkenraad behoren vier ouderlingen met een bepaalde opdracht: leiding geven aan het jeugdwerk. De taak van de ene omvat het jeugdwerk onder de leeftijdsgroep tot 12 jaar, die van de andere het werk onder de +12-jarigen. Daarnaast is er een jeugdouderling belast met pastorale zaken en is er een jeugdouderling met de specifieke taak: Beleid, vrijwilligers en organisatie die de andere jeugdouderlingen ondersteunt in het jeugdwerk. Bovengenoemde ouderlingen vertegenwoordigen enerzijds de jongeren binnen de kerkenraad en anderzijds de kerkenraad naar de jongeren toe.

Van de leiding van alle clubs zit een vertegenwoordiger in de zogenaamde Jeugdraad. Tussen deze leden van de jeugdraad en de jeugdouderlingen is regelmatig overleg. Dit overleg wordt teruggekoppeld naar de clubs via de vertegenwoordiger van de leiding en naar de kerkenraad via de jeugdouderlingen.