Wij zijn dankbaar voor de vele gemeenteleden die al giften in het gebouwfonds hebben gestort.

Wilt u ook een financiële bouwsteen beschikbaar stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een gift?
Dat kan op bankrekening NL17 RABO 0373 7251 32 t.n.v. : PGM De Ontmoeting te Middelburg met de vermelding ‘Gebouwfonds: startbedrag/rente-aflossing/gift etc.’.

Of betaal snel en simpel via deze link of QR code:

Rabobank Betaalverzoek

Ander rekeningnummer!
Het is u misschien opgevallen dat dit een ander rekeningnummer is dan u eerder heeft gebruikt. Vanaf 1 november 2018 heeft de SKG (onze bank voor het gebouwfonds) een nieuwe partner gevonden in de Rabobank. Dit betekent dat het rekeningnummer van het gebouwfonds is verandert in het hierboven en onder genoemde rekeningnummer. Wilt u dit nummer aanpassen als u voor een periodieke afschrijving heeft gekozen? NL17 RABO 0373 7251 32