Inleiding

Zondag 18 december 2022: de aftrap van een nieuw seizoen jongerendiensten. Dit keer in een nieuw jasje. Zichtbaar in een krachtig logo, kleuren, opbouw van de dienst en een enthousiaste werkgroep die samen met de voorganger organiseert.

Het concept jongerendienst is niet nieuw. Al vele broeders en zusters in de Ontmoeting hebben hier jaren aan meegebouwd, waarvoor ontzettend veel dank!

‘We staan op de schouders van onze voorouders!’
(Catalaans gezegde)

Doelstelling

Wat drijft ons om deze jongerendiensten te organiseren? De definitie van kerk is een georganiseerde groep die bepaalde religieuze, met name christelijke, standpunten aanhangt.

Als je vervolgens die ‘groep’ ontleedt, zie je een enorm spectrum aan kleuren, soorten en maten. Oud en jong, van links naar rechts, betrokken en aan de rand. Ook dat is gemeente zijn. Hoe groter de groep, hoe meer kans op verschillen en hoe meer meningen.

Wij hebben als doel om samen met onze jongeren God groot te maken, de jongeren met elkaar en de gemeente te verbinden en hen aan te moedigen zich radicaal in te zetten voor God en elkaar, in de gemeente en daarbuiten.

Urgentie

In de Ontmoeting zijn we blij en dankbaar dat we met zoveel broeders en zusters gemeente mogen zijn. Kijk maar om je heen, het gaat in sommige kerken heel snel. Jongeren komen niet meer, jonge gezinnen voelen zich niet gezien/gehoord en na de vergrijzing volgt in sommige gevallen een sluiting van de kerk. Natuurlijk werkt God ook buiten de kerk, zeker weten. Alleen is de kerk een geweldige (en hopelijk veilige) oefenplek waarin we ons geloof kunnen/mogen ontwikkelen en samen op mogen lopen. Met vallen en opstaan. Jong en oud. Links of rechts.

Dit onderstreept voor ons de urgentie van de jongerendienst. Jongeren spreken een andere taal, luisteren andere muziek, ontmoeten andere mensen. Zorg daarom voor aansluiting, identificatie punten, raakvlak, herkenbaarheid en creëer een (oefen)plek van ontmoeting.

We zijn de kerkenraad zeer dankbaar dat men deze urgentie onderstreept en ons de ruimte/middelen geeft om dit te organiseren.

Hebreeën 10: 24-25; ‘En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.’

Ontwikkeling

Is het huidige concept het ultieme doel? Zeker niet! Waar we in ons werk ontwikkelen, scholing volgen en groeien, geldt dit ook voor een kerk. We zullen in samenspraak met de gemeente, met de kerkenraad en met onze omgeving blijven ontwikkelen. Denk aan het samenwerken op dit vlak met andere kerken, verbinding zoeken met (kerkelijke) activiteiten, het opleiden van jonge musici en nog veel meer andere dingen.

Mogelijk matcht dat niet altijd met de wijze waarop u/jij zelf uiting geeft aan het geloven in onze Heer en Heiland. Laten we elkaar, binnen de Bijbelse kaders, de ruimte geven en aanmoedigen.

‘In een gemeente kijken de leiders naar de jonge gelovigen door een genadebril’. (Principe 4, Viva de Kerk, Henk Stoorvogel)

Gebed en hulp gevraagd

Het team van de jongerendiensten is op zoek naar nieuwe broeders/zusters. Ben je een jongere of heeft u/ heb jij affiniteit met jongeren? Neem dan contact met ons op!

Samen bedienen we een prachtige doelgroep, verdeeld over 8 diensten per jaar. We zijn blij en God dankbaar dat we dit mogen doen. We willen met u/jou verder bouwen aan de geloofsontwikkeling in onze gemeente!

Het is mogelijk om mee te denken over de invulling van het thema en/of mee te doen in de organisatie vooraf, tijdens en na de jongerendiensten.We zoeken samen naar een passende taak/rol.

Ouders, bespreek deze oproep s.v.p. met uw/je zoon/dochter!  Betrokken zijn in de gemeente en je verbonden weten met je broeders en zusters is enorm veel waard.

Enthousiast geworden en/of meer willen weten? Stuur dan een mail naar jongerendienst@ontmoetingmiddelburg.nl

of bel/app naar jeugdouderling Martin: 06-51859711

Hartelijke groet,

Team Jongerendiensten Ontmoetingskerk Middelburg

Fotograaf: Andrea Labeur/ www.zeeuwslief.nl