Diensten op zondag

Elke zondag komt de gemeente samen. Vanwege de omvang van de gemeente zijn er op zondagochtend twee identieke kerkdiensten. Ook ’s avonds is er een dienst.
De eerste kerkdienst wordt gehouden om 9.00 uur.
De tweede kerkdienst begint om 11.00 uur.
De dienst ’s avonds is om 18.00 uur.
Het rooster met de kerkdiensten vindt u op de website.

Liturgie

De liturgie is de manier waarop tijdens de kerkdienst het geloof gevierd wordt. De meeste diensten verlopen volgens een vast patroon: zingen, bidden, lezen uit de Bijbel, een preek, een collecte en tot slot krijgen de bezoekers Gods zegen mee.

Bijbel en preek

De dominee die voorgaat opent de Bijbel (Gods Woord), leest een gedeelte en houdt daarover een preek. Daarbij verwachten hij en de toehoorders dat de Heilige Geest met Zijn boodschap van genade weet door te dringen tot de harten van mensen. In de Ontmoeting wordt de Herziene Statenvertaling (2010) als Bijbelvertaling gebruikt.

Muziek en zingen

De Ontmoeting houdt van muziek en zingen. Een organist en een pianist begeleiden de gemeentezang. In speciale diensten zorgt een combo voor vocale ondersteuning.
Naast de psalmen (oude en nieuwe berijming) zingt de gemeente gezangen en liederen uit diverse liedboeken en bundels zoals het Liedboek voor de Kerken en Op Toonhoogte.

Speciale diensten

Regelmatig houdt De Ontmoeting speciale diensten, zoals jongerendiensten en diensten voor en met mensen met een beperking.
In De Ontmoeting worden niet alleen op zondag diensten gehouden. Op de biddag, dankdag en rond de christelijke feestdagen zijn er extra bijeenkomsten en diensten.

Collecten

In iedere dienst worden er drie collecten gehouden. De eerste is bestemd voor een doel buiten de gemeente (voor een ander), de tweede voor het gemeentewerk zelf (voortgang werk in eigen gemeente) en de derde collecte voor de (hoge) huisvestingskosten.

Kinderen tijdens de dienst

Kinderoppas morgendiensten:

Voor kinderen van 0-1 jaar is er in de 1e morgendienst van 9.00 uur babyoppas. Voor de kinderen van 1-2 jaar is er tijdens de beide morgendiensten oppas. Voordat de dienst begint, kunt u uw kinderen naar de daarvoor aangewezen zalen van onze kerk brengen.

Kindernevendienst in de morgendiensten:

Voor de kinderen van 3 en 4 jaar is er kinderdienst in de kelder van de kerk. Voor kinderen van 5 en 6 jaar is er kinderdienst in de bovenzaal. Het doel van de kindernevendienst is het Woord van God door te geven op een voor de kinderen begrijpelijke manier.
De kinderen verlaten de kerkzaal vlak voor de preek begint, na het kinderlied.

Kinderoppas avonddienst:

In de avonddienst is er kinderoppas in de crèche.

Gesprek na afloop van de dienst

Wanneer u of jij wil napraten over de dienst, onze gemeente of persoonlijke zaken, dan kan dat! Na afloop van de 2e morgendienst en de avonddienst blijft er een kerkenraadslid achter in de kerk om u of jou van dienst te zijn. Van harte uitgenodigd!

Online luisteren

De kerkdiensten van De Ontmoeting zijn online live te volgen of terug te kijken en luisteren via Youtube en Kerkomroep.nl.
Dat kan via YouTube en de website Kerkomroep.nl.