Ieder jaar wordt in het najaar een introductiecursus van twee avonden gegeven voor nieuwe gemeenteleden en andere belangstellenden. Het doel van deze cursus is nader kennis te maken met De Ontmoeting (geschiedenis, visie & missie, organisatie, activiteiten, enz.) en inzicht te geven in de positie van de wijkgemeente binnen het geheel van de Protestantse Gemeente Middelburg en van de Protestantse Kerk in Nederland. De cursus wordt gegeven door verschillende kerkenraadsleden.

Data voor het nieuwe seizoen worden later gecommuniceerd.
Inlichtingen bij Lodewijk Koppejan: ovt@ontmoetingmiddelburg.nl