Hoewel de teksten op deze website met de grootste zorg zijn samengesteld aanvaardt wijkgemeente De Ontmoeting en de redactie geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden en gevolgen hiervan. Aan de inhoud van deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright
Overname en/of gebruik van logo en lay-out door middel van druk, fotokopie, computertechnologie of op welke andere wijze is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wijkgemeente De Ontmoeting.
Gebruik van teksten is onder vermelding van www.ontmoetingmiddelburg.nl toegestaan.

Vragen en opmerkingen
Voor vragen en opmerkingen over de website: mail website@ontmoetingmiddelburg.nl