Adresgegevens

Bezoekadres

Ontmoetingskerk
Oosterscheldestraat 1
4335 PA Middelburg
0118 – 625 009

Postadres

Protestantse Gemeente Middelburg
Wijkgemeente De Ontmoeting
Postbus 96
4330 AB Middelburg

Contactpersonen

Predikant : Ds. B.J.P. de Bruin  |  tel: 0118-634077  |  e-mail

Kerkelijk werker : P. Riemens  |  tel: 06-81933066

 

Kosters :

K. van Belzen  |  tel: 0118 – 603382

G. Wassink  |  tel: 0118 – 593587

 

1e scriba : Jan Maljaars  |  e-mail

2e scriba : Jeroen Bakker |  e-mail

Uw vragen of opmerkingen over De Ontmoeting kunt u sturen naar: kerkenraad@ontmoetingmiddelburg.nl

De Diaconie van onze wijkgemeente is bereikbaar  via e-mail: diaconie@ontmoetingmiddelburg.nl

Uw vragen of opmerkingen over de website kunt u sturen naar: website@ontmoetingmiddelburg.nl

Parkeren

Wanneer u met de auto komt parkeer deze dan zodanig, dat deze geen overlast of hinder geeft aan de wijkbewoners.

Er is voldoende parkeergelegenheid op het nabijgelegen parkeerterrein bij het winkelcentrum Oosterscheldestraat en op de parkeervakken in de Westerscheldestraat.