Iedereen mag altijd de kerk binnenlopen en aan activiteiten deelnemen. Geloven is geen eenzame reis, maar doe je in principe in verbondenheid met anderen. Deze verbondenheid met God en met andere gelovigen krijgt vorm in het lidmaatschap van een gemeente.

U bent daarom van harte uitgenodigd om lid te worden. Wanneer u graag lid wilt worden van de wijkgemeente De Ontmoeting of graag meer wilt weten over (gast)lidmaatschap, doop of belijdenis, kunt u het beste contact opnemen met de 1e scriba van de kerkenraad via het volgende adres:

Protestantse Gemeente Middelburg
Wijkgemeente De Ontmoeting
t.a.v. het scribaat
scriba@ontmoetingmiddelburg.nl

In alle gevallen volgt er een kennismakingsgesprek met de wijkouderling. Nieuwe gemeenteleden worden uitgenodigd voor een kennismaking met de kerkenraad. Hiervoor wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd

Voor het kerkelijk lidmaatschap bij de Protestantse Kerk Nederland gelden een aantal procedures. De wijkouderling of 1e scriba zal u hierover informeren en hulp bieden bij de overschrijving.

Ook voor het uitschrijven of overschrijven naar een andere gemeente, kunt u contact opnemen via bovenstaand (mail)adres.