Tijdens de kerkdiensten zijn er twee rondgangcollecten waarvan de eerste bestemd is voor de diaconie en de tweede voor het werk in de eigen wijkgemeente. De mogelijkheid bestaat om collectebonnen aan te schaffen. U kunt gebruik maken van collectebonnen voor de collectes tijdens de diensten in De Ontmoeting. Deze collectebonnen zijn als gift aftrekbaar voor de belasting.

De collectebonnen zijn in vellen van 20 stuks te verkrijgen met een bonwaarde van € 0,50, € 0,75, € 1,00, € 2,00, en € 5,00.
Per vel komt dit neer op respectievelijk € 10,00, € 15,00, € 20,00, € 40,00 en € 100,00.

Aankoop collectebonnen

Collectebonnen kunnen op de volgende twee manieren worden aangeschaft:

  1. Op de laatste vrijdag van iedere oneven maand (jan, mrt, mei, juli enz.) kunt u, tegen contante betaling, tussen 19.00 uur en 20.00 uur collectebonnen kopen in de hal van de Ontmoetingskerk.
  2. U kunt ook collectebonnen bestellen door het totaalbedrag van de bonnen + € 3,50 verzendkosten over te maken op rekeningnummer NL12 RABO 0385 3349 58, ten name van PGM De Ontmoeting. Vermeld hierbij het gewenste aantal vellen, de gewenste bonwaarde en uw adres. De bonnen worden thuisbezorgd of per post thuisgestuurd. Houdt u daarbij rekening met 2 weken levertijd.

LET OP!
Aankoop van collectebonnen via het Kerkkantoor (IBAN: NL46 INGB 0000 6690 74) of de PGM Webwinkel is niet meer mogelijk!

GIVT

Hét alternatief voor het gebruik van collectebonnen is geven via de collecte-app Givt. Klik hier voor meer informatie over geven via Givt.

Zowel collectebonnen als giften via Givt komen in aanmerking voor belastingaftrek.