Vorming en Toerusting

De Ontmoeting is een grote gemeente. De zondagse kerkdiensten staan in de gemeente centraal. Daarnaast zijn er vele vormen van gemeentewerk, zowel voor kinderen en jongeren als voor volwassenen.

Van harte nodigt de kerkenraad gemeenteleden uit deel te nemen aan het gemeentewerk. Immers: als gemeenteleden zijn we niet alleen op zondag, maar ook op de andere dagen van de week aan elkaar gegeven om elkaar op te bouwen, zelf opgebouwd te worden en met elkaar mee te leven.
In het bijzonder wijzen we daarbij op de bijbelkringen, die kleine cellen binnen onze grote gemeente zijn.

Het doel van en de opdracht tot dit gemeentewerk is omschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarin staat o.a.:
“De kerkenraad nodigt, vanwege de roeping van de gemeente om leerling te blijven op de weg van haar Heer, de leden van de gemeente uit om deel te nemen aan vormings- en toerustingswerk
met het oog op hun geestelijke groei en het vervullen van de taken van gemeente en kerk.”

Binnen De Ontmoeting heeft de Taakgroep Vorming en Toerusting de taak het gemeentewerk voor volwassenen te stimuleren en te coördineren. Deze commissie bestaat uit de ouderling Vorming en Toerusting en verschillende gemeenteleden.

In het menu hiernaast vindt u de verschillende groepen en activiteiten voor volwassenen.