De examens zijn achter de rug, een spannende tijd tot de uitslag! Misschien ga je na je examen studeren in een andere stad en ben je ook van plan om daar te gaan wonen. Als je je vanuit de stad Middelburg inschrijft op een adres in een andere stad, wordt je (meestal) automatisch lid van de plaatselijke protestantse gemeente. Je bent dan geen lid meer van de Ontmoeting. Het is ingewikkeld om dat ongedaan te maken. Je kunt het echter wel voorkomen. Als je in een andere stad gaat wonen maar lid wil blijven van de Ontmoeting, zul je zélf actie moeten ondernemen!

Geldt dit ook voor mij?

Het automatisch overschrijven naar de plaatselijke gemeente bij verhuizing, geldt alleen voor jongeren(en hun familieleden) die in de stad Middelburg wonen, binnen de grenzen van de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM). Dus woon je op een adres waarvan de postcode begint met (4330 is alleen voor postbussen en daar woont dus niemand en kan dus vervallen) 4331, 4332, 4333 (zie hier onder voor een uitzondering bij *)), 4334, 4335, 4336, 4337 of 4338, dan geldt dat je automatisch wordt overgeschreven bij verhuizing als je niets doet. Als je buiten (de stad) Middelburg woont, geldt dat je niet automatisch wordt overgeschreven bij verhuizing; je voorkeur voor wijkgemeente De Ontmoeting blijft dan bestaan.
*) Voor de postcodes 4333DA-4333DD, 4333GC-4333GS en 4333JZ-4333RK geldt dat je woont op het grondgebied van de PKN Sint Laurens (voor de Noordweg is dat alles ten noorden van de Schotelweg) en hoef je dus ook niets te doen.

Wat moet ik doen?

Als je in de stad Middelburg woont en op kamers gaat wonen, maar toch lid wil blijven van de Ontmoeting, moet je voordat je officieel verhuist naar je studentenkamer contact opnemen met de ledenadministrateur van de De Ontmoeting Middelburg. Graag naar het mailadres ledenadministratie@ontmoetingmiddelburg.nl een mailtje sturen met de volgende inhoud: “Naam en adres, is voornemens op …(datum invullen) te verhuizen naar … (woonplaats invullen). Wanneer u via de SMRA de melding krijgt dat dit gebeurd is, verzoek ik u voor mij overschrijving naar onze wijkgemente De Ontmoeting te verzorgen.” De ledenadministratie zal vervolgens in het landelijk ledenregistratiesysteem aangeven dat je lid wilt blijven bij De Ontmoeting. Zo voorkom je dat je automatisch wordt overgeschreven naar een PKN-gemeente in je nieuwe woonplaats.