´Klaar voor de start?´

Vanuit pastorale verantwoordelijkheid en zorg voor de huwelijken die in onze gemeente gesloten worden, wordt aan aanstaande echtparen een korte begeleiding aangeboden. Een aantal echtparen uit de gemeente helpt hen bij de bezinning en voorbereiding op hun komend huwelijk. De kerkenraad verwacht van aanstaande echtparen dat zij aan deze huwelijksvoorbereiding deelnemen.

Bij onze vorm van huwelijksvoorbereiding gaat het meestal om twee gesprekken. In het eerste gesprek komt ter sprake hoe je samen in je huwelijk vorm kunt geven aan ‘de dingen van het geloof’ (de relatie tot God). In het tweede gesprek gaat het meer over de relatie tot elkaar. Bij de gesprekken wordt gebruik gemaakt van een boekje dat uitgereikt wordt.

Inlichtingen bij Erwin en Rianne van Oosten via erwinrianne@solconmail.nl of via 06-24822858.