Binnen onze gemeente is veel kerkenwerk (jeugdwerk, diaconale hulpverlening, evangelisatiewerk, activiteiten voor volwassenen, enz.). Er zijn vrijwilligers nodig die hieraan mee willen werken. De commissie ‘Vorming en Toerusting’ houdt een lijst bij van gemeenteleden die aangegeven hebben mee te willen werken aan een onderdeel van het gemeentewerk. Deze ‘bank’ met gegevens is de kerk-werk-bank.
Deze informatie over de kerk-werk-bank ontvangt u via uw wijkouderling, maar u kunt ook alle informatie hier bekijken en u aanmelden voor een taak binnen het kerkenwerk binnen onze gemeente.