Na een financiële peiling in 2017 onder de gemeenteleden heeft de kerkenraad besloten een traject van nieuwbouw te starten onder de voorwaarde van financiële haalbaarheid.
De gemeente is gevraagd een eenmalige bijdrage (gift/lening) te verstrekken voor een startkapitaal in het opgerichte gebouwenfonds, naar draagkracht, van gemiddeld € 2.400 per gezin.
Erg dankbaar zijn we voor de toezeggingen die op dit moment € 1.180.246 bedragen!
Het resterende bedrag wordt geleend bij onder andere de Stichting Kerkelijk Geldbeheer te Gouda en bij de Protestantse Gemeente Middelburg.
Voor rente en aflossing van deze leningen is een bijdrage van omgerekend € 35 per maand per pastorale eenheid over een periode van 5 jaar nodig. Het overgrote deel van de gemeente heeft deze bijdrage toegezegd en is begonnen aan de betaling. Anderen wachten tot de eerste leningen zijn aangegaan.
Eind 2019 hebben we de grond aan kunnen kopen. In 2020 verwachten we de eerste bouwactiviteiten te kunnen starten We roepen u dan ook op om de toegezegde bedragen (niet de leningen) over te maken als u dat nog niet heeft gedaan.
Indien u nog niets heeft toegezegd, en dit wel wilt doen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de kerkrentmeesters, of overmaken op onderstaand rekeningnummer.
U kunt deze bijdrage voor rente en aflossing, of giften startkapitaal overmaken op:
NL17 RABO 0373 7251 32 ten name van CvK Wijkgemeente Ger. Bond. te Middelburg